Personal Information / Thông Tin Cá Nhân

Title  
Company Information / Thông Tin Công Ty

* Required field/Nội dung bắt buộc
Contact Information / Thông Tin Liên Lạc

* Required field/Nội dung bắt buộc
Job Level (Single Answer) | Chức vụ

Job Function (Department) (Single Answer) | Phòng ban

Nature of Business (Single Answer) | Loại hình kinh doanh

Your current Industry (Single Answer) | Ngành nghề hiện tại

Product of Interest (Multiple Answers) | Sản phầm bạn quan tâm

  • * Enter as many as you want. / Không giới hạn số lượng câu trả lời.
Purpose of visit (Multiple Answer) | Mục đích tham quan

Purchasing Involvement (Single Answer) | Ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

Did you visit METALEX Vietnam last edition? | Năm ngoái Bạn đã bao giờ ghé thăm triển lãm METALEX Vietnam

Admission Policy / Điều Kiện Tham Quan

English Vietnamese

Important Note!

“METALEX Vietnam” is open to trade visitors only.  Please dress in business attire.  Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall.  The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.  

 

XIN LƯU Ý!

METALEX Vietnam” triển lãm dành riêng cho khách thăm quan thương mại . Tất cả khách tham quan nên mặc lịch sự, nghiêm cấm mặc quần soóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào triển lãm. Ban tổ chức kiên quyết  từ chối mọi khách thăm quan không đáp ứng được những yêu cầu trên.

* Required field/Nội dung bắt buộc