Personal Information / Thông Tin Cá Nhân

Title  
Company Information / Thông Tin Công Ty

* Required field/Nội dung bắt buộc
Contact Information / Thông Tin Liên Lạc

* Required field/Nội dung bắt buộc
Booth Information / Thông Tin Gian Hàng

Admission Policy / Điều Kiện Tham Quan

Thank you for your interest in “์NEPCON Vietnam.”

We have sent a confirmation email to you; please check your Inbox for it.

If you cannot find it, please check your Spam or Junk mailbox. If you find it there, please white list our domain @reedtradex.vn so that our important messages can reach you.

For inquiries, please write to us at nepconvietnam@reedtradex.vn or call (+84) 286 287 3355.

See you at the show!

 

Trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm đến triển lãm “NEPCON Vietnam”.

Chúng tôi đã gửi thư xác nhận đến quý vị, vui lòng kiểm tra Hộp thư đến.

Nếu quý vị không tìm thấy thư xác nhận, vui lòng kiểm tra mục Thư rác. Trong trường hợp quý vị tìm thấy thư xác nhận ở đây, vui lòng đánh dấu domain @reedtradex.vn không phải là thư rác để các thư tiếp theo của chúng tôi có thể được gửi đến quý vị.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ nepconvietnam@reedtradex.vn hoặc gọi (+84) 286 287 3355.

Hẹn gặp lại quý vị tại triển lãm.

* Required field/Nội dung bắt buộc
To verify that you are NOT ROBOT, please answer question.