Personal Information / Thông Tin Cá Nhân

Title  
Company Information / Thông Tin Công Ty

* Required field/Nội dung bắt buộc
Contact Information / Thông Tin Liên Lạc

* Required field/Nội dung bắt buộc
Booth Information / Thông Tin Gian Hàng

Admission Policy / Điều Kiện Tham Quan

XIN LƯU Ý!

Vietnam Manufacturing Expo" là triển lãm dành riêng cho khách thăm quan thương mại . Tất cả khách tham quan nên mặc lịch sự, nghiêm cấm mặc quần soóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào triển lãm. Ban tổ chức kiên quyết  từ chối mọi khách thăm quan không đáp ứng được những yêu cầu trên.

Bằng việc cho phép đơn vị triển lãm hoặc nhà tài trợ quét mã thẻ tham dự tại lối vào của sự kiện, trong các sự kiện hoặc tại lối vào các sự kiện đồng địa điểm được tổ chức bởi Reed Tradex Việt Nam, các thông tin của khách tham quan như họ tên, chức danh, tên công ty, thư điện tử, số điện thoại và địa chỉ công ty sẽ được đơn vị triển lãm, nhà tài trợ hoặc ban tổ chức sự kiện lưu giữ để liên hệ giới thiệu về sản phẩm, sự kiện và / hoặc các hiệp hội thương mại.

Chính sách quyền riêng tư 

Vui lòng truy cập tại đây để đọc chính sách quyền riêng tư của chúng tôi: https://privacy.reedexpo.com/vt.html

 

Admission Policy

“Vietnam Manufacturing Expo" is open to trade visitors only.  Please dress in business attire.  Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall.  The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.  

By choosing to allow your badge to be scanned by an exhibitor or sponsor during the Events or at the entrance of the events or the entrance to co-located events organized by Reed Tradex Vietnam, you will be providing your name, job title, company name, email address, telephone number and company address to the exhibitor, sponsor, or event organizer who may contact you to promote their products, events and/or trade association.

Privacy Policy

Please click here to read our privacy policy:  https://privacy.reedexpo.com/

* Required field/Nội dung bắt buộc
To verify that you are NOT ROBOT, please answer question.