Welcome to the third day of “NEPCON Thailand”! ASEAN’s number one event for electronics industries is robust with thousands of industrialists who come to catch up on latest technologies for industry 4.0, get in touch with peers in the region, see the hottest trends and explore ways to expand and strengthen networks. This is where you can gain an entry to acquire the key to smart manufacturing and unlock your next level of achievement. Take advantage of this opportunity to sharpen your competitiveness now!
ยินดีต้อนรับสู่การจัดงานวันที่สามของ “เนปคอน ไทยแลนด์”! มหกรรมอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ บรรยากาศของงานคึกคักด้วยนักอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องหลายพันรายซึ่งสนใจมาเรียนรู้เทคโนโลยีที่รองรับอุตสาหกรรม 4.0 พบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมวงการในภูมิภาค เกาะติดกระแสความเคลื่อนไหวล่าสุดในการผลิต และขยายเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าเพื่อเติมพลังธุรกิจให้เข้มแข็ง นี่คือเวทีที่เปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมสามารถเข้าถึงกุญแจสู่การผลิตอัจฉริยะ และปลดล็อกความสำเร็จในระดับที่เหนือกว่า ใช้โอกาสนี้เพื่อลับคมประสิทธิภาพของคุณให้เต็มที่!
Asst. Prof. Dr. Supachai Vorapojpisut
Vice President,
Thai Embedded Systems Association 
“The manufacturing atmosphere and infrastructure in Thailand are suitable for a production base, which is the reason leading manufacturers in Europe, USA and Japan subcontract to us. Nevertheless, since Thailand is considered the midstream in the supply chain, we need to be aware of the product shift that may remove us from this global supply chain. For example, manufacturers may study about how to apply the technologies and skills we have across other industries including smart farming and logistics so that we can be more self-reliant.”

“สภาพแวดล้อมและระบบโครงสร้างของประเทศไทยส่งผลดีต่อการเป็นฐานการผลิต ทำให้ผู้ผลิตรายใหญ่ของยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่นเลือกที่จะส่งงานให้เรารับช่วงต่อ แต่การที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงกลางน้ำของสายการผลิตอาจทำให้เกิดความท้าทายเมื่อเทรนด์ของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป เนื่องจากช่วงกลางของห่วงโซ่อาจถูกตัดออก ผู้ผลิตจึงควรมองอนาคตและหาลู่ทางสำรอง เช่นการศึกษาแนวทางในการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อไปรองรับอุตสาหกรรมอื่น และปรับผู้ให้บริการที่มีอยู่ให้สามารถครอบคลุมทั้งต้นน้ำและปลายน้ำได้ เช่นจับมือร่วมกับการเกษตรหรือโลจิสติกส์อัจฉริยะ เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมไทยพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น”
Soldering  
Any requirement related to soldering are available for your perusal at NEPCON Thailand.

ทุกความต้องการด้านการเชื่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีพร้อมให้เลือกสรรที่เนปคอน ไทยแลนด์
PCB
Improve the quality of your PCB production to the highest standards with all the supplies you need.

ปรับปรุงคุณภาพการผลิต PCB ให้ได้มาตรฐานสูงสุดด้วยเครื่องมือทุกประเภทที่จำเป็น
NEPCON Networking Day Boosted Business Connectivity 
NEPCON Networking Day was organized on 20 June as a special session for electrical and electronics industrialists to meet and explore possible partnership for future collaboration. This 2019 edition had received overwhelming success and was wrapped up with smiles from all participants.
NEPCON Networking Day เพิ่มการเชื่อมโยงทางธุรกิจ
NEPCON Networking Day ถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน เพื่อเปิดโอกาสให้นักอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้พบปะและสร้างพันธมิตรเพื่อความร่วมมือในอนาคต โดยในปี 2019 นี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากนักอุตสาหกรรมในวงการที่เข้าร่วมกิจกรรม
Find out the Best in IPC Hand Soldering
See contestants in action on the last day of the 2nd edition of ‘IPC Hand Soldering Championship’ co-organized by IPC—Association Connecting Electronics Industries and Reed Tradex Co., Ltd.  

ชมการแข่งขันเชื่อมแผงวงจรโดยผู้เข้าแข่งขันใน ‘IPC Hand Soldering Championship’ ครั้งที่ 2 ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคม IPC—Association Connecting Electronics Industries และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด โดยวันนี้จะเป็นการแข่งขันวันสุดท้าย
Regional Event. International Quality. 
With 350 brands of technologies from 22 countries, and the prominent status of Thailand as the leading production base for electrical and electronics parts, NEPCON Thailand attracts huge interest from industrialists from within ASEAN as well as beyond who are interested to invest in this part of the world.    
มหกรรมภูมิภาค คุณภาพสากล 
ด้วยจำนวนของเทคโนโลยีจากกว่า 350 แบรนด์ 22 ประเทศ และสถานที่จัดในประเทศไทยซึ่งเป็นดาวเด่นด้านฐานการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ งานเนปคอน ไทยแลนด์ จึงเป็นที่สนใจทั้งจากนักอุตสาหกรรมในอาเซียนและต่างประเทศที่สนใจลงทุนในภูมิภาคนี้
E&E Community United  
Visitors from various agencies and companies attended NEPCON Thailand and show solidarity in E&E industry.
ชุมชนอุตสาหกรรม E&E ผนึกกำลัง
ผู้ชมงานจากหน่วยงานและบริษัทต่างๆ ให้ความสนใจเข้าชมงานเนปคอน ไทยแลนด์และแสดงพลังของคนในอุตสาหกรรม E&E  
Important Note / หมายเหตุ
“NEPCON Thailand” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
For more information, please call 66 2686 7222,
 Fax: 66 2686 7288 Email : nepconth@reedtradex.co.th 
or visit our website at  www.nepconthailand.com