NEPCON Thailand started strong as a true B2B event for manufacturers in the electronics industry. Thousands of industrialists witnessed smart technologies from 350 brands from 22 countries and found solutions to improve their efficiency, new machine models to enhance their production lines, knowledge to transform their manufacturing operation, and new leads who could become their future business partners. Truly, this is the place to be if you are seeking new ways to break through limit to achieve your goal.
เนปคอน ไทยแลนด์ ออกตัวอย่างแข็งแกร่งในฐานะเวทีเจรจาธุรกิจ B2B คุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ นักอุตสาหกรรมนับพันรายได้ค้นพบเทคโนโลยีอัจฉริยะจาก 350 แบรนด์ 22 ประเทศ และพบโซลูชั่นเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ เครื่องจักรรุ่นใหม่เพื่อทดแทนสายการผลิต รับความรู้ที่จะปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน และทำความรู้จักว่าที่คู้ค้าที่อาจสานความร่วมมือในอนาคต นี่คืองานที่สร้างสรรค์เพื่อผู้ไม่หยุดค้นหาวิธีทลายขีดจำกัดเพื่อให้ถึงเป้าหมาย
Plan your visit with more efficiency with Match Me that provides you with the short list of 10 exhibitors whose profiles fit your criteria upon registration to visit the show.

วางแผนการชมงานได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้วย Match Me ที่ช่วยแนะนำ 10 รายชื่อผู้แสดงสินค้าซึ่งมีโปรไฟล์ตรงกับความสนใจของคุณเมื่อลงทะเบียนเข้าชมงาน
Inspection Machine
Optimize precision in your production with machine vision equipment and in-circuit testing from the world’s top brands to improve your productivity and raise manufacturing standards.


เพิ่มความแม่นยำในการผลิตด้วยเครื่องมือแมชชีนวิชั่นและการตรวจสอบวงจรจากแบรนด์ชั้นนำของโลก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงมาตรฐานในการผลิต
Electrolytic Components 
Fulfill your requirement for electrolytic components under one roof as NEPCON Thailand 2019 has everything you need to help complete your production.   

เติมเต็มทุกความต้องการด้านส่วนประกอบสำหรับอิเล็กโทรไลต์ในงานเดียว เพราะเนปคอน ไทยแลนด์ 2019 มีทุกสิ่งที่นักอุตสาหกรรมต้องการเพื่อให้การผลิตเสร็จสมบูรณ์
Sparked Awareness on Digital Manufacturing
NEPCON Forum, a joint organization between Electronic & Computer Employers' Association (ECEA) and Reed Tradex sparked awareness about the modern trend in electronics products and skills required from human resource with respectable panelists from reputable organizations.  

การสัมมนาเนปคอน ฟอรัมปลุกความตื่นตัวด้านการผลิตยุคดิจิทัล
สัมมนาเนปคอน ฟอรัม จากความร่วมมือของสมาคมนายจ้างอิเล็กทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ (ECEA) และ รี้ด เทรดเด็กซ์ ในหัวข้อ “เจาะเทรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ เชื่อมต่อระบบการผลิตยุคดิจิทัล” ได้ปลุกกระแสความตื่นตัวเกี่ยวกับเทรนด์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ในยุคปัจจุบัน และการพัฒนาทักษะบุคลากร โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานชั้นนำร่วมเสวนาให้ความรู้
  “Thailand has accumulated experience in electrical and electronics parts production for over 40 years. This allows us to develop strong point in quality, productivity, as well as trust from the leading brands to relocate their bases here because we respect their intellectual property rights. However, as time goes by and our workforce has grown smaller, so are the amount of products we can manufacture and deliver which affects the supply chain. Therefore, we need to employ more automation in our production lines to make up for the unbalanced workforce.”

“ประเทศไทยมีประสบการณ์ในการประกอบอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากว่าสี่สิบปี ซึ่งทำให้เรามีจุดแข็งในด้านคุณภาพ ผลิตภาพ รวมถึงความเป็นที่ไว้วางใจจากแบรนด์ผู้ผลิตรายใหญ่เพราะความเคารพในสินทรัพย์ทางปัญญา ทำให้ผู้ผลิตเหล่านั้นเลือกที่จะมาลงทุนในประเทศไทยและมอบหมายให้เราเป็นฐานการผลิตหลัก แต่ด้วยกาลเวลาที่เปลี่ยนไป เมื่อประชากรวัยแรงงานของเราลดลง ปริมาณงานที่เราสามารถรับผลิตและส่งมอบได้ก็ลดตามซึ่งส่งผลกระทบต่อการเป็นห่วงโซ่การผลิต ดังนั้นเราต้องเร่งนำระบบออโตเมชั่นมาใช้ในสายการผลิตให้มากขึ้นเพื่อชดเชยภาคแรงงานที่ไม่เพียงพอ”
Dr. Katiya Greigarn Managing Director of KV Electronics Co., Ltd. Honorary President of The Thai Electrical, Electronics and Telecommunication Industries Association, FTI
NEPCON
Networking Day

To help foster meaningful and fruitful relationship among electrical and electronics manufacturers, NEPCON Networking activity is sure to be a platform industrial colleagues get to expand their network in the most effective way.

เพื่อส่งเสริมการกระชับมิตรระหว่างผู้ผลิตในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรม NEPCON Networking จะช่วยเป็นสื่อกลางสำหรับเพื่อนร่วมวงการในการขยายเครือข่ายการค้าอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
IPC Hand Soldering
Let’s cheer contestants to find the best at hand soldering skill in the 2nd edition of ‘IPC Hand Soldering Championship’ co-organized by IPC—Association Connecting Electronics Industries and Reed Tradex Co., Ltd.

ร่วมลุ้นและให้กำลังใจผู้เข้าแข่งขันช่างเชื่อมแผงวงจรมืออาชีพในการแข่งขัน ‘IPC Hand Soldering Championship’ ซึ่งจัดโดยความร่วมมือระหว่างสมาคม IPC—Association Connecting Electronics Industries และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
Important Note / หมายเหตุ
“NEPCON Thailand” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
For more information, please call 66 2686 7222,
 Fax: 66 2686 7288 Email : nepconth@reedtradex.co.th 
or visit our website at  www.nepconthailand.com