Bạn có thể mở xem Thư điện tử này bằng việc sử dụng internet hoặc Microsoft Outlook 2003. Nếu không mở được,vui lòng click vào đây!Triển lãm METALEX VIETNAM 2016 trân trọng giới thiệu "Diễn đàn Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam", một hội thảo đặc biệt được tổ chức nhằm mục đích đưa ra những hướng dẫn thực tế cho các nhà công nghiệp Việt Nam trong việc làm thế nào để nâng cao năng suất lao động. Có những chìa khóa thành công trong kinh doanh mà những người chủ doanh nghiệp cần quan tâm, ví dụ như chuyển giao công nghệ và quản trị nguồn nhân lực. Bên cạnh đó, việc nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn cho nhân viên, đồng thời giúp họ cân bằng giữa công việc với cuộc sống có thề tạo nên sự khác biệt giúp doanh nghiệp cạnh tranh và phát triền trên thị trường. Chuyên gia kỳ cựu trong ngành sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế của mình và chỉ ra những điều cần phải làm nhằm mục đích hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động.

“Đổi mới Doanh nghiệp. Nâng cao Năng lực và Kỹ năng cho nhân viên.”
Chia sẻ tầm nhìn chuyên sâu và những ý tưởng truyền cảm hứng từ các chuyên gia

Ông Đỗ Sỹ Toàn
Giám đốc Điều hành
Công ty TNHH Khuôn Chính Xác Minh Đạt

Ghi chú: Ban tổ chức có quyền thay đổi chương trình không cần thông báo trước.

Vui lòng đăng ký trước ngày 10/06/2016

Để biết thêm thông tin và đăng ký tham dự, vui lòng liên hệ:
Cô Vũ Thị Huế, Tel: 84 4 3992 7498/ 3992 7489
email: contactcenter@reedtradex.co.th


Vui lòng theo dõi những thông tin cập nhật về chương trình, tiểu sử các diễn giả cũng như các diễn biến của triển lãm tại trang web: www.metalexvietnam.com hoặc theo dõi trang Facebook của chúng tôi: www.facebook.com/metalexvietnampage

eNewsletter#8
Chia sẻ thông tin bằng cách
điền email người nhận
vào ô trống bên dưới.Không thể nhìn thấy biểu mẫu
Click vào đây


Hãy đăng ký tham gia gian hàng với chúng tôi để có cơ hội sớm đạt mục tiêu kinh doanh của quý vị thông qua các chiến dịch quảng bá và truyền thông tích cực quanh năm của chúng tôi.

Vui lòng liên hệ qua số ĐT: +84 4 3992 7489 (Việt Nam) và +66 2686 7299 (Quốc tế), Fax: +66 2686 7288,
E-mail: metalexvietnam@reedtradex.co.th hoặc truy cập trang web của chúng tôi tại www.metalexvietnam.com


Hãy ghé thăm trang Facebook của triển lãm tại địa chỉ www.facebook.com/metalexvietnampage
để không bao giờ bỏ lỡ các diễn biến mới trong ngành công nghiệp.