ม่านของงานเมทัลเล็กซ์ 2019 ได้ปิดลงแล้ว อีกครั้งที่เราได้ทำหน้าที่เวทีส่งมอบโอกาสทางธุรกิจเพื่อนักอุตสาหกรรมโลหะการในอาเซียน ผ่านเวทีนำเสนอสุดยอดเทคโนโลยีและเครื่องจักรจากแบรนด์คุณภาพอย่างยิ่งใหญ่ การเปิดตัวเครื่องจักรอัจฉริยะหลายรายการล้วนดึงดูดความสนใจจากผู้ผลิต กิจกรรมสัมมนามีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังคับคั่ง และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจก็ช่วยขยายเครือข่ายการค้าอย่างไร้พรมแดน เราหวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันความก้าวหน้านี้อย่างไม่หยุดยั้ง และพร้อมจะเปิดเวทีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งใน
เมทัลเล็กซ์ 2020! 
ติดตามข่าวสารเมทัลเล็กซ์โดยแอดไลน์ @metalexexpo

The curtain of METALEX 2019 has drawn to a close. Once again, we have delivered a business opportunity-inducing platform for ASEAN’s metalworking industrialists through superior technology presentation. The premieres of numerous smart machinery have captivated manufacturers. Conferences are packed with delegates. Business matching activities have initiated the alliance between trade partners without borders. We hope to be able to help continue this progressive momentum for metalworking community in ASEAN, and look forward to see you again at METALEX 2020! 
Catch up on all our updates by adding Line App @metalexexpo
แบรนด์ระดับโลกต่างเชื่อมั่นในการจัดงานและคุณภาพของผู้ชมงานของเมทัลเล็กซ์ จึงเลือกงานนี้เพื่อเปิดตัวเทคโนโลยีและเครื่องจักรรุ่นใหม่
World class brands trust in the professional organization and quality of METALEX visitors, and have chosen this event to debut their latest technologies and machine models.
พาวิเลียนเยอรมนีในฐานะประเทศพันธมิตรอย่างเป็นทางการของเมทัลเล็กซ์ สร้างปรากฏการณ์ใหม่แห่งการนำเสนอเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้ง umati ที่เปิดวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับการผลิตแห่งอนาคต
Germany pavilion, as METALEX’s partner country, created a new phenomenon of high-technologies presentation including umati that introduced the new possibility of the future’s production.
ด้วยประเด็นที่ทันเหตุการณ์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญตัวจริง การสัมมนาตลอดสี่วันภายในงานเมทัลเล็กซ์ล้วนได้รับความสนใจจากผู้เข้าฟังอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง

With up-to-date topics and speakers with true insights, the conferences at METALEX were jam packed with delegates every day.
กิจกรรมอำนวยความสะดวกในการพบปะว่าที่คู่ค้า เช่นโปรแกรม MATCH ME กิจกรรม Robotics Networking Function การสแกนผ่าน Emperia และกิจกรรมพิเศษอื่นๆ ทำให้การค้นหาพันธมิตรทางการค้ารายใหม่ง่ายดายในงานเมทัลเล็กซ์ 

Many activities help facilitate meeting up with new potentials such as MATCH ME program, Robotics Networking Function, Emperia and many others have made finding the new trade partners at METALEX easier than ever.
ตลอดงานเมทัลเล็กซ์ทั้งสี่วัน ผู้ชมงานหมู่คณะจากบริษัทและหน่วยงานต่างๆ หลั่งไหลมาศึกษาเทคโนโลยีใหม่และพบปะว่าที่ลูกค้า

Throughout the four show days, METALEX buzzed with group visitors who came to study new technologies and meet potential trade partners. 
For more information, please contact  66 2686 7222
or email: metalex@reedtradex.co.th
Website: www.metalex.co.th