ที่เมทัลเล็กซ์ ผู้ร่วมงานจาก 50 ประเทศ 9 พาวิเลียนนานาชาติ พูดภาษาเดียวกันนั่นก็คือภาษาแห่งความร่วมมือ ร่วมใจ ทุกคนมุ่งหน้าสู่จุดหมายแห่งการลงทุนและศูนย์กลางการผลิตแห่งนี้โดยยึดเมทัลเล็กซ์เป็นเวทีประจำปีที่ทุกคนเฝ้าคอย เพื่อร่วมมือกันสร้างอีกระดับแห่งความสำเร็จให้ทั้งตนเองและลูกค้า ผู้แสดงนานาชาติต่างขยายพื้นที่ ขยายโอกาส ขยายเครือข่าย นับตั้งแต่วันแรกของงาน พรมแดนถูกทลายขีดจำากัดถูกลบล้าง คงเหลือแต่ความร่วมมือร่วมใจระดับโลก ที่จะพร้อมกันสร้างความสำเร็จที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนให้กับภูมิภาคอาเซียน

เหลือเวลาอีกเพียงสองวันเท่านั้น วันเดียวเดินไม่พอ เราขอเชิญให้ทุกมาค้นหาความสำเร็จอีกขั้นของคุณเองวันนี้!

At METALEX, participants from 50 countries including 9 national pavilions
 all speak the same language, and that is the language of collaboration. Each and every one is headed to this investment destination, this manufacturing hub, with METALEX at the center of their attention as the industry of event which everyone had been waiting for. They are here to create the next level of prosperity for both their companies and their customers. They have expanded their spaces and are, therefore, augmenting business opportunities and networks for all. From the very first day of the show, boundaries have been obliterated and limitations destroyed, left only the global-level collaboration that will bring an unprecendented height of success to ASEAN business partners. 

There are only two days left, and one day is not enough to sufficiently leverage on the opportunities. Come find the new level of your own success, today!
IMPORTANT NOTE | หมายเหตุ

“METALEX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

“เมทัลเล็กซ์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล
For more information, please contact  66 2686 7222
or email: metalex@reedtradex.co.th
Website: www.metalex.co.th