จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้สามารถเปิดดูได้ด้วยบริการเมล์บนเว็บ (web-based mail service)
หรือ Microsoft Outlook 2003 หากไม่สามารถเปิดดูได้ กรุณา คลิกที่นี่

    eNewsletter#5อนาคตอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศไทยจะเป็นอย่างไร เมื่อนวัตกรรมในอุตสาหกรรม 4.0  กำลังขับเคลื่อนเทคโนโลยีและพฤติกรรมผู้บริโภคเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งทำให้นักอุตสาหกรรมจากหลากหลายภาคได้รับแรงกดดันให้ปรับโฉมการผลิตเพื่อไม่ให้ตกขบวนกระแสที่เกิดขึ้น ได้เวลาแล้วที่ผู้ผลิตต้องเตรียมตัววิวัฒนาการกระบวนการผลิตล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการก้าวสู่เป็นประเทศ ไทยแลนด์ 4.0

ด้วยเหตุนี้ แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 จึงจัดงานสัมมนา แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ฟอรัม 2018 เพื่อระดมผู้นำของวงการผลิตมาวิเคราะห์ “ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมผลิตตอบรับแนวคิดประเทศไทย 4.0” โดยจะเปิดโอกาสให้คุณได้เรียนรู้ถึงกรอบแนวคิด แผนพัฒนาธุรกิจ นวัตกรรม Internet of Things (IoT)  รวมถึงขยายเครือข่ายกับคนในวงการจากภาคอุตสาหกรรมการผลิตและสนับสนุนต่างๆ

โอกาสเสริมศักยภาพธุรกิจมาถึงแล้ว สำรองที่นั่งวันนี้!

           กำหนดการ:

กล่าวต้อนรับ
ดร. รุ่งโรจน์ อิฐรัตน์*
ผู้อานวยการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9ปาฐกถาพิเศษ “แนวทางการเตรียมความพร้อมของนักอุตสาหกรรมสู่ประเทศไทย 4.0”
ดร. สมชาย หาญหิรัญ

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรมเสวนาพิเศษ “ความพร้อมภาคอุตสาหกรรมผลิต ตอบรับแนวคิดประเทศไทย 4.0”
คุณวรินทร์ รอดโพธิ์ทอง

ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
สถาบันไทย-เยอรมัน
คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
นายกสมาคมสมาคม
อุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์*
รองนายกสมาคม
Thai Automation and Robotics Association (TARA)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ยูเรกา ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)ดำเนินรายการ โดย
คุณวัชรุน จุ้ยจำลอง
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

หมายเหตุ * วิทยากรอยู่ระหว่างการเรียนเชิญ I กำหนดการ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561
I บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา I กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล
โทรศัพท์ 02 686 7222 หรือ อีเมล์: contactcenter@reedtradex.co.th
เพื่อนำเสนอความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีด้านการผลิตของประเทศอินเดีย สภาที่ปรึกษาการส่งเสริมการค้าของอินเดีย Export Promotion Council for EOUs and SEZs (EPCES) จะนำกลุ่มสมาชิกเข้าร่วมจัดแสดงในงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 ภายใต้กลุ่ม อินเดีย พาวิลเลี่ยน ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน ณ. ไบเทค บางนา ร่วมชมเครื่องจักรและเทคโนโลยีหลากหลายของอินเดียกว่า 40 บริษัท เพื่อช่วยลับคมประสิทธิภาพการผลิตของคุณ 

EPCES เป็นหนึ่งในหน่วยงานของรัฐบาลอินเดียมีหน้าที่ส่งเสริมการส่งออกสิ้นค้าของภาคอุตสาหกรรมหลักในประเทศ อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม พลาสติก และเครื่องประดับ การร่วมงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป ครั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกขยายตลาดสู่อาเซียน ดังนั้น โอกาสขยายธุรกิจของคุณสู่ไทยและทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะง่ายขึ้น อินเดีย พาวิลเลี่ยน ใน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป จะมอบโอกาสทางธุรกิจที่คุณมองหาในเวทีเดียว!

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

คุณ Pankaj Shingre
Reed Exhibition ISG India
โทร. +91 22 6771 6605
อีเมล:
Pankaj.shingre@reedexpo.co.uk

คุณปทุม  จังสถิตย์กุล
รี้ด เทรดเด็กซ์
โทร. +66 2686 7211
อีเมล: pathum.jung@reedtradex.co.th

สนใจร่วม อืนเดีย พาวิลเลี่ยน ดาวน์โหลดใบสมัคร คลิกที่นี่


“Manufacturing Expo” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว
หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน
ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

Forward this mail to your friend at

Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party. 

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.