อีเมลนี้แสดงผลไม่ถูกต้อง คลิกเพื่อดูด้วยเบราว์เซอร์
eNewsletter#4
ล่าสุด สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เผยว่า การปรับใช้ระบบดิจิทัลจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นด้านความโปร่งใส ความสามารถในการคาดการณ์และวางแผน หรือข้อมูลที่ลูกค้าสามารถเข้าถึงได้เพื่อการติดตามสินค้าตลอดทั้งกระบวนการ ซึ่งที่ผ่านมามีหลายโครงการได้รับการผลักดัน เพื่อยกระดับธุรกิจการส่งสินค้าทางอากาศสู่ยุคดิจิทัล เช่น การส่งเสริมเอกสารกำกับสินค้าไร้กระดาษ (e-Waybills) โครงการ CEIV รวมทั้งนวัตกรรมด้านดิจิทัลที่ช่วยให้ระบบขนส่งต่างๆ ยกระดับด้านความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า อาทิ เวชภัณฑ์ สัตว์ที่มีชีวิต สินค้าที่เน่าเสียได้ และสินค้าที่มีมูลค่าสูง
จากการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจในวันนี้ ผลักดันให้ธุรกิจการขนส่งทางอากาศต้องปรับตัวและก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ ไปพร้อมกับการรองรับความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน ซึ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการเติบโตของภาคธุรกิจ e-Commerce ทั้งในประเทศและระหว่างพรมแดนเป็นอย่างมาก เพื่อรับมือกับการแข่งขันที่สูงขึ้น ผู้ประกอบการโลจิสติกส์จึงต้องพัฒนาขีดความสามารถทั้งการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเพิ่มองค์ความรู้ในวงการอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

ด้วยเหตุนี้ จึงไม่ควรพลาดงานแสดงสินค้าที่ครบครันที่สุดเพื่ออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อย่างงาน TILOG-LOGISTIX ที่จะรวบรวมเทคโนโลยีและบริการหลากหลายจาก 415 แบรนด์ 25 ประเทศ พร้อมนำเสนอวิธีการทำงานและโซลูชั่นใหม่ที่จะพลิกโฉมธุรกิจแก่ผู้ชมงานกว่า 9,000 ราย นอกจากนั้นภายในงานยังมีสัมมนาให้องค์ความรู้ที่ทันสมัยและเป็นสากล อีกทั้งกิจกรรมที่จะสร้างแรงบันดาลใจเพื่อก้าวเข้าสู่โลจิสติกส์อัจฉริยะ พร้อมประสานร่วมมือกันระหว่างหลายภาคส่วนเพื่อการพัฒนาร่วมกันของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 
ที่มา: airfreight-logistics
 
ตามเทรนด์ให้ทันกับ New Features สำหรับงานปีนี้
ตอบสนองความต้องการให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
  • Last Mile Delivery: การบริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย หรือการขนส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (end user)
  • Self-storage: ธุรกิจที่ให้บริการเช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัว สำหรับบริษัท ธุรกิจ e-Commerce และบุคคลธรรมดา
 
สร้างเครือข่ายและพลิกโฉมองค์กรสู่โลจิสติกส์อนาคต
TILOG-LOGISTIX 2019 คืองานแสดงสินค้าที่ครบครันที่สุดในด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งมั่นนำผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมให้พบกับเทรนด์ล่าสุดทั้งในด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ บริการ และคู่ค้าธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้พบหลากหลายปัจจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการร่วมมือระหว่างกันและกันในธุรกิจโลจิสติกส์ งานนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณรับมือกับการแข่งขันระดับโลก
สนใจแสดงสินค้า รีบสำรองพื้นที่ของคุณ เพื่อโอกาสที่มากกว่า คลิกที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 
66 2686 7222
อีเมล:info@tilog-logistix.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.tilog-logistix.com