*ในปัจจุบันธุรกิจคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cold Chain Logistics) มีมูลค่าราว 6 หมื่นล้านบาท (คิดเป็นสัดส่วน 5% ของตลาดโลจิสติกส์ทั้งหมด) มีการคาดการณ์ว่าธุรกิจประเภทนี้จะเติบโตขึ้น 8% CAGR ในอีก 3 ปีข้างหน้า และจะมีมูลค่าถึง 2 แสนสองหมื่นห้าพันล้านบาทภายในปี 2565 ความเฟื่องฟูของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทำให้ธุรกิจคลังสินค้าและขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิเข้ามามีบทบาทหลักในการเก็บรักษาและส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัยด้านการบริโภคให้แก่ลูกค้า

แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มส่งผลให้ความต้องการในบริการและเทคโนโลยีด้าน cold chain สูงมากขึ้น เพื่อให้เกิดการขนส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดย งาน TILOG-LOGISTIX 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Transformation and Collaboration for Tomorrow” จะเป็นเวทีที่สนับสนุนโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ให้บริการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ Cold Chain ตลอดจนถึงบริการโลจิสติกส์อื่นๆ เทคโนโลยี และโซลูชั่น นี่คือจุดนัดพบที่คุณและผู้แสดงสินค้าระดับชั้นนำกว่า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ จะได้พบกับผู้ประกอบการกว่า 9,000 รายซึ่งมองหาสินค้าและบริการเพื่อเสริมศักยภาพธุรกิจ

(*แหล่งที่มา: Marketeeronline และ Intellasia)
 
ตามเทรนด์ให้ทันกับ New Features สำหรับงานปีนี้
ตอบสนองความต้องการให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
  • Last Mile Delivery: การบริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย หรือการขนส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (end user)
  • Self-storage: ธุรกิจที่ให้บริการเช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัว สำหรับบริษัทและบุคคลธรรมดา
 
สร้างเครือข่ายและพลิกโฉมองค์กรสู่โลจิสติกส์อนาคต
TILOG-LOGISTIX 2019 คืองานแสดงสินค้าที่ครบครันที่สุดในด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งมั่นนำผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมให้พบกับเทรนด์ล่าสุดทั้งในด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ บริการ และคู่ค้าธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้พบหลากหลายปัจจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการร่วมมือระหว่างกันและกันในธุรกิจโลจิสติกส์ งานนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณรับมือกับการแข่งขันระดับโลก
 
สนใจแสดงสินค้า รีบสำรองพื้นที่ของคุณ เพื่อโอกาสที่มากกว่า คลิกที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 
66 2686 7222
อีเมล: info@tilog-logistix.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.tilog-logistix.com