*จากจำนวนของผู้ใช้อินเตอร์เน็ตที่เพิ่มขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การจ่ายเงินผ่านอินเตอร์เน็ตที่ไว้วางใจได้มากขึ้น และระบบโลจิสติกส์และบริการขนส่งที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ทำให้ e-commerce ในไทยเติบโตขึ้นร้อยละ 14 ในปี 2561 ซึ่งเป็นการเติบโตที่สูงที่สุดในอาเซียนด้วยมูลค่า 2.7 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 2.5 และ 2.4 ล้านล้านบาทในปี 2560 และ 2559 ตามลำดับ จากข้อมูลที่รวบรวมตั้งแต่ปี 2557 โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน), สพธอ ระบุว่า e-commerce ในไทยนั้นเติบโตร้อยละ 8-10 ต่อปี และคาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20 ในปีนี้
การเติบโตอย่างรวดเร็วของเทรนด์ e-commerce ในไทย ทำให้ธุรกิจและผู้ให้บริการโลจิสติกส์ต้องเร่งปรับตัว และเปิดรับเทคโนโลยีดิจิตอลเต็มรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการในแบบ real-time และการจัดส่งที่รวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ผู้ประกอบการในวงการโลจิสติกส์และนักอุตสาหกรรมที่มีแผนนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้กับระบบโลจิสติกส์ และผู้ที่กำลังมองหาคู่ค้าทางธุรกิจใหม่ ไม่ควรพลาดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 

*(แหล่งข่าว: Bangkok Post)
 
ตามเทรนด์ให้ทันกับ New Features สำหรับงานปีนี้
ตอบสนองความต้องการให้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการในปัจจุบัน
  • Last Mile Delivery: การบริการจัดส่งสินค้าในช่วงสุดท้าย หรือการขนส่งไปยังผู้ใช้ปลายทาง (end user)
  • Self-storage: ธุรกิจที่ให้บริการเช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัว สำหรับบริษัทและบุคคลธรรมดา
 
สร้างเครือข่ายและพลิกโฉมองค์กรสู่โลจิสติกส์อนาค
TILOG-LOGISTIX 2019 คืองานแสดงสินค้าที่ครบครันที่สุดในด้านโลจิสติกส์ที่มุ่งมั่นนำผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมให้พบกับเทรนด์ล่าสุดทั้งในด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ บริการ และคู่ค้าธุรกิจจากทั้งในและต่างประเทศ ท่านจะได้พบหลากหลายปัจจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่จะส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงและการร่วมมือระหว่างกันและกันในธุรกิจโลจิสติกส์ งานนี้จะช่วยเตรียมความพร้อมให้คุณรับมือกับการแข่งขันระดับโลก
 
สนใจแสดงสินค้า รีบสำรองพื้นที่ของคุณ เพื่อโอกาสที่มากกว่า คลิกที่นี่ 

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 
66 26867222
อีเมล: info@tilog-logistix.com เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.tilog-logistix.com