TILOG-LOGISTIX 2019 คืองานแสดงสินค้าและบริการด้านโลจิสติกส์ ที่มีเทคโนโลยีและโซลูชั่นอินทราโลจิสติกส์ครบครันที่สุด เพื่อยกระดับประสิทธิภาพทางการค้าและการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ปัจจัยสำคัญทั้งหมดจะรวบรวมอยู่ในงานเพื่อขับเคลื่อนภาคธุรกิจโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมสู่การปฏิรูปและการร่วมมือครั้งใหม่ ทั้งทางด้านเทคโนโลยีล้ำสมัยและการให้บริการจากผู้ให้บริการโลจิสติกส์กว่า 415 แบรนด์ จาก 25 ประเทศ พร้อมสัมมนาให้ความรู้และแรงบันดาลใจ รวมทั้งบริการสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจที่จะเชื่อมต่อผู้ประกอบการกับคู่ค้าที่มีประสิทธิภาพจากทั้งในและต่างประเทศ
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน TILOG-LOGISTIX 2019 ขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 โดยการร่วมมือกันไม่เพียงแต่เป็นเครื่องยืนยันถึงความครบครันและประสิทธิผลของงาน แต่เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการโลจิสติกส์รับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในระดับโลก
 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโลจิสติกส์ต่อประเทศไทยว่า โลจิสติกส์มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ด้วยเป็นส่วนสำคัญในการบริหารห่วงโซ่อุปทาน การจัดการต้นทุนและเวลา โดยเฉพาะสำหรับภาคอุตสาหกรรมทั้งกลุ่ม S-Curve และ New S-Curve อีกทั้งกรอบของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้มุ่งความสนใจไปที่การยกระดับระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การบริการ การลงทุนในภูมิภาค ด้วยเหตุนี้ TILOG-LOGISTIX 2019 ที่จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Transformation and Collaboration for Tomorrow” จะเป็นเวทีเพื่อส่งเสริมศักยภาพภาคธุรกิจโลจิสติกส์การค้า กระตุ้นการพัฒนาเทคโนโลยีและการเชื่อมต่อเครือข่ายไร้พรมแดนระหว่างผู้ประกอบการจากทั่วทั้งภูมิภาคอาเซียน สิ่งเหล่านี้จะเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ เพื่อพัฒนาธุรกิจสู่ระดับสากล
 
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ผู้ร่วมจัดงาน TILOG-LOGISTIX ได้สนับสนุนการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทยมาโดยตลอดทั้งในด้านเทคโนโลยี องค์ความรู้ และการเชื่อมความสัมพันธ์ในชุมชนอุตสาหกรรมผ่านพลังของงานแสดงสินค้าและสัมมนา การที่บริษัทฯ ได้ผนึกกำลังกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดงาน TILOG-LOGISTIX จะทำให้ทั้งสองหน่วยงานสามารถมอบคู่ค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นและประสบการณ์ที่เต็มเปี่ยมมากกว่าเดิมให้แก่วงการโลจิสติกส์ ในปีนี้ ผู้จัดงานมุ่งมั่นจุดประกายการเปลี่ยนแปลงและความร่วมมือในทุกด้านเพื่อการพัฒนาสู่อนาคต และตั้งใจเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน

ด้วยวิถีชีวิตผู้คนและรูปแบบธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ปีนี้เรามีประเภทผู้แสดงสินค้าเพิ่มเติม เพื่อตอบโจทย์การเข้าถึงธุรกิจเพิ่มขึ้น คือ Last Mile Delivery และ Self-storage
 
สนใจแสดงสินค้า รีบจองพื้นที่ของคุณเพื่อสิทธิพิเศษที่มากขึ้น ที่นี่

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 66 26867222 
อีเมล: info@tilog-logistix.com หรือ เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ www.tilog-logistix.com