This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here
การจัดงานในปี 2018 ของ “TILOG-LOGISTIX 2018” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners” ตลอดสามวันได้จบลงพร้อมกับตอกย้ำความเป็นเวทีโลจิสติกส์ชั้นนำในภูมิภาค นักธุรกิจในวงการกว่า 8,000 รายได้พบกับโซลูชั่นและพันธมิตรทางธุรกิจจากผู้แสดงสินค้า 415 แบรนด์จาก 25 ประเทศ และเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษและการสัมมนาอันหลากหลาย
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และ รี้ด เทรดเด็กซ์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์อันน่าจดจำครั้งนี้ และหวังว่าจะได้ต้อนรับทุกท่านอีกครั้งในงานปี 2019!

The 2018 edition of “TILOG-LOGISTIX 2018” under the theme “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners” had concluded its 3-day event with strong emphasis as the region’s leading event for logistics industry. 8,000 logistics professionals had found solutions and business partners from the participating 415 brands from 25 countries as well as participating in special activities and conferences. The Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, and Reed Tradex would like to express our appreciation to everyone for being a part of our memorable experience and hope to welcome you again in our 2019 edition!
Mr. Thanakorn Aitviriyaphan
Director & Advisor
BANGKOK CAN MANUFACTURING CO., LTD.

“งาน TILOG-LOGISTIX เป็นเวทีที่มีคุณค่า เพราะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่นวชาญได้เข้าถึงข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ใหม่ๆ วันนี้ ผมมาเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าใหม่และผลประโยชน์จากการใช้ระบบอัตโนมัติมาเสริมโลจิสติกส์ให้กับบริษัทของเรา”

“TILOG-LOGISTIX is a valuable platform, because it is where professionals can gain the latest information and implementation of logistics technologies. Today, I’m to learn about new products and the potential benefits of automation systems for our logistics efficiency.”


Ms. Ingamol Chirtareelamai
Director
MITSUBISHI LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

“ดิฉันคิดว่างานนี้จัดเป็นระเบียบดีมาก ผู้แสดงสินค้าได้มีการนำเสนอสินค้าที่น่าสนใจอย่างเช่นระบบการจัดการคลังสินค้า รถฟอร์คลิฟท์ไร้คนขับ และระบบ
โลจิสติกส์อัตโนมัติ นอกจากนี้ ยังมีสัมมนาที่นำเสนอเทรนด์ที่คนในวงการไม่ควรพลาด”

“The show is well organized. Providers are showcasing many technologies that I’ve find interesting, such as warehouse management systems, AGV forklifts and automated systems. Furthermore, there are many new trends that visitors should not miss at conferences.”


Mr. Somnuk Kiatroengpong
Assistant Factory Manager
THAI INTERNATIONAL DIE MAKING CO., LTD.

“ผมตั้งใจมาหาสายลำเลียงที่มีคุณภาพดีกว่าเดิมเพื่อแก้ปัญหาด้านการผลิตที่กำลังประสบอยู่ นอกจากนี้ก็ได้เห็นระบบอัตโนมัติสำหรับงานโลจิสติกส์ที่น่าสนใจอีกมากที่อาจนำมาปรับใช้กับซัพพลายเชนของเราในอนาคตครับ”

“I’m looking for a conveyer belt with better quality to solve our current production issue. I have also found interesting automation technologies for logistics that may be applicable for our future supply chain management.”

Mr. Somsak Uaephoemkiate
General Manager
CPF TRADING CO., LTD.

“งานไทล็อก-โลจิสติกส์จัดแสดงโซลูชั่นโลจิสติกส์ไว้ทุกประเภททำให้รู้สึกคุ้มค่าในการเข้าชม ในวันนี้เราเข้ามาสำรวจซอฟแวร์สำหรับการจัดการคลังสินค้าและสินค้าประเภทห้องเย็น ซึ่งผู้แสดงสินค้าก็ล้วนยินดีให้ข้อมูลอย่างละเอียด”

“TILOG-LOGISTIX has every solution on logistics which makes my visit very time efficient. Today we are checking out warehouse management software and cold storage, and the exhibitors are happy to provide detailed information.”


Mr. Jack Tan
Marketing
SEAGULL LOGISTICS SDN BHD

“ผมคิดว่างานนี้ดีมากครับ ผมรู้สึกประทับใจเรื่องความหลากหลายของโปรไฟล์ผู้แสดงสินค้าที่นำเทคโนโลยีทันสมัยมาจัดแสดง เช่น เทคโนโลยีสำหรับการจัดการคลัง ระบบจัดการคลังอัตโนมัติ และการประยุกต์ใช้แว่นตา Google Glass นอกจากนี้ ยังเป็นเวทีที่ช่วยให้ผมได้สนทนากับคู่ค้าธุรกิจไทยในงานเดียว”

“I think this is a great show. I’m impressed with the wide profiles of technologies on exhibit such as warehouse technologies, automated management systems and Google Glass applications. It’s also a great place to socialize with our Thai business partners in one place.”


Mr. Mongkhon Chaiya
Deputy Department Manager
AJINOMOTO SALES (THAILAND) CO., LTD.

“งาน TILOG-LOGISTIX เป็นเวทีทำธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพด้านซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ อย่างแท้จริง ด้วยกระแส 4.0 ที่กำลังมาถึง บริษัทจึงมองหาโซลูชั่นด้านการจัดการคลังสินค้าล้ำสมัย กับระบบ Tracking system เพื่อติดอาวุธให้ธุรกิจของเราให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดครับ”

“TILOG-LOGISTIX is truly a business platform for entrepreneurs who seek to improve the efficiency of their logistics and supply chain flow. With the coming trend of 4.0, we are in search of smart warehouse solution with tracking system to arm ourselves in this highly competitive market.”Mr. Kongrit Chantrik
Executive Director
THAI NATIONAL SHIPPERS’ COUNCIL

“E-commerce กำลังเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในการขับเคลื่อนการเติบโตให้ธุรกิจในประเทศไทย ดังนั้น การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนจะเป็นสิ่งสำคัญในการใช้ประโยชน์ e-commerce เพื่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุดสำหรับประเทศ”

“E-commerce is starting to bring vast potential growth for businesses in Thailand. Therefore, it is important that the public and private sectors form a strong alliance in order to fully leverage e-commerce for the benefit of Thailand.”Ms. Laila Balthip
Export Transportation Manager
GREEN SPORT CO., LTD.

“งานสัมมนานี้ให้ข้อมูลของทิศทาง e-Commerce ที่ชัดเจน รวมถึงประโยชน์ที่จะได้รับเมื่อปรับใช้กับโลจิสติกส์ เรากำลังสร้างระบบการจัดการแบบลีน เทคโนโลยีดิจิตอลจึงมีบทบาทอย่างมากต่อการบรรลุเป้าหมาย”

“The seminar provides a clear direction of e-Commerce and benefits of integrating it with logistics. We are trying to adopt a lean management system, so digital technologies can really help us achieve that goal.”


Mr. Pattama Premsuriya
Operation Improvement Section Manager
DHL DISTRIBUTION (THAILAND) LTD.

“ผมคิดว่าการก้าวทันกระแสเทรนด์เศรษฐกิจเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง IOT หรือว่าเรื่อง BIG DATA ซึ่ง งานสัมมนาในวันนี้ทำให้ผมได้เห็นภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในประเทศไทยครับ”

“I think it is very important to keep up with the latest trends be it IOT or even big data. And, the conference really gives you a bigger picture of Thailand’s logistics.”


Forward this mail to your friend atReed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail
as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates,
special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.