This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here

ในปัจจุบัน จำนวนองค์กรและอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งโลจิสติกส์เพื่อความสำเร็จมีมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เพิ่มจำนวนขึ้นเพื่อรองรับความต้องการอันหลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด CLMVT ซึ่งมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงเป็นที่จับตามองของ
ทั่วโลก งาน “TILOG-LOGISTIX 2018” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners” ได้นำผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์ชั้นนำ พร้อมทั้งโซลูชั่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีอันทันสมัยมารวมตัวกันในงานนี้ ผ่านส่วนแสดงพิเศษ กิจกรรมและการสัมมนาเพื่อส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจที่เกื้อหนุนความก้าวหน้าแก่ผู้ร่วมงาน อย่าพลาดโอกาสนี้เพื่อรุกตลาดโลจิสติกส์ในภูมิภาคและสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้ธุรกิจของคุณ!
 
These days, the number of organizations and industries relying on logistics to achieve their goals have increased significantly, as well as the number of logistics providers offering diverse services to match different needs. This is especially true for the CLMVT market which has one of the world’s fastest growing economic rates. “TILOG-LOGISTIX 2018”, under the theme “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners,” has gathered leading logistics professionals along with solutions, innovations and advanced technologies together in this show through presentation of showcases, activities and conferences to promote win-win business matching. Don’t miss this opportunity to spearhead into the region’s logistics market and establish long term success!กิจกรรม Theme Day ในแต่ละวันจะมีไฮไลท์เฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งหัวข้อสัมมนา ประเด็นการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละคูหาของผู้ร่วมแสดง ตลอดจน Networking Function

Theme Day activities each day will feature highlights for specific industry including in-depth seminar topics, business negotiations and expert professionals at exhibiting booths, along with networking function.


โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ใน กระบวนการผลิต และระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงาน อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะ

An exclusive opportunity for users of logistics technology in production process, manufacturing factories and other related business firms.


กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในการค้นพบว่าที่พันธมิตร ด้าน
โลจิสติกส์ที่เหมาะสมในงาน

A special activity for entrepreneurs in import-export business to find the most suitable logistics alliance during the show.


ผู้ประกอบการด้านอี-คอมเมิร์ซจะได้ค้นพบผู้ให้บริการโซลูชั่น การขนส่งโลจิสติกส์ด่วน การขนส่งพัสดุ เอกสารและอื่นๆ

E-commerce entrepreneurs will able to explore the service providers available to offer solutions such as express logistics, parcel delivery, courier and more.
 

พบบริษัทสตาร์ตอัพพร้อมนวัตกรรมโลจิสติกส์ E–Commerce และ E-Logistics และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับเพื่อนร่วมวงการจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ

Meet startup companies with logistics innovations, E-Commerce and
E-Logistics solutions and network with logistics colleagues from within Thailand and abroad.


ห้ามพลาด! ประสบการณ์ 3D เสมือนจริงของระบบการจัดเก็บอัตโนมัติในคลังสินค้าโดย Daifuku VR Lab และการสาธิตหุ่นยนต์คลังสินค้า Live Demo โรโบติกส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จากยูเรกาออโตเมชั่นและ Geek+ Technology

Don’t miss! 3D Virtual Reality Advanced Distribution Centre from Daifuku VR Lab and Live Demo of Robotics and Logistics by Eureka Automation and Geek+ Technology.

ผู้ชมงาน TILOG-LOGISTIX เป็นครั้งแรกซึ่งลงทะเบียนจองล่วงหน้าได้เข้าเยี่ยมชมบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด และบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด
First time visitors of TILOG-LOGISTIX who had pre-reserved the seats had the privilege to visit Krungdhep Document Co., Ltd. and Thaisomdej Service Co., Ltd.


เผยเคล็ดลับยกระดับคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายและขนส่งสินค้าเกษตร สร้างโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์โลจิสติกส์จากธุรกิจต้นแบบ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

Raise the bar of your productivity, reduce cost and increase distribution efficiency of agricultural produce. Create opportunity to sell products online through the prototype logistics model and consult with the experts.Mr. Hiroshi Horiguchi
Managing Director
IHI ASIA PACIFIC (THAILAND) CO., LTD.

“ผู้ประกอบการไทยเริ่มเห็นบทบาทสำคัญของระบบอัตโนมัติในการเสริมประสิทธิภาพการจัดการโลจิสติกส์ ในฐานะที่ IHI เป็นธุรกิจขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ทางบริษัทจึงมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะส่งมอบเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการพัฒนาโลจิสติกส์ในประเทศไทย ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้นำหุ่นยนต์จัดเรียงสิ่งของบนพาเลทสนับสนุนด้วยระบบ Deep-Learning และระบบการจัดการห้องเย็นอัตโนมัติมาแสดงภายในงาน TILOG-LOGISTIX 2018”

“Thai businesses are starting to look at automation as a critical factor to improve logistics operations. As a technology driven company, IHI is committed to deliver technologies for the development of Thai logistics. That is why we have chosen to showcase our IHI De-palletizing Robot System controlled by Deep-Learning AI and our automated cold storage system at TILOG-LOGISTIX 2018.”


Mr. Supachai Udomratanayothin
Marketing Manager
V.CARGO COMPANY LIMITED

“งาน TILOG-LOGISTIX เป็นเวทีคุณภาพ เปิดโอกาสให้เราได้จัดแสดงบริการ
โลจิสติกส์แบบครบวงจร พร้อมบริการด้าน e-commerce ใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการต่างอุตสาหกรรม ผู้เข้าชมงานเหล่านี้คือลูกค้าสำคัญต่อธุรกิจพวกเรา และพวกเขายังได้รับช่องทางใหม่ในการค้นหาและพบกับผู้ให้บริการโลจิสติกส์มากมายภายในงาน”

“TILOG-LOGISTIX is an excellent venue for us to showcase our one-stop logistics service, along with our newly e-commerce service to customers from various industries. These visitors are relevant to us, and they are also given the opportunities to explore and network with many logistics providers at the show.”

Mr. Charvanin Bunditkitsada
Chief Executive Officer
JWD INFOLOGISTICS PLC.

“งานนี้ให้โอกาสเราได้เสนอบริการโลจิสติกส์ใหม่ๆ อาทิ กล่องเก็บความเย็น การขนส่งระหว่างประเทศ และซอฟต์แวร์จัดการโลจิสติกส์ ให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการเหล่านี้จริงๆ ประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้า หากไม่มีการจัดการ
โลจิสติกส์ที่ดี ผู้ประกอบการไทยก็ไม่สามารถแข่งขันกับบริษัทอื่นบนเวทีโลกได้”

“The show offers us opportunities to showcase our new services such as cold storage box, cross-border freight and IT software to the right customers in Thailand. Thailand is an export oriented economy; without strong logistics management, Thai businesses cannot compete with other companies on the global stage.”Mr. Ekachai Chanvipaswongse
General Manager
ZULEX INTERNATIONAL CO., LTD.

“โลจิสติกส์คือหัวใจหลักของธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของธุรกิจ e-commerce อุตสาหกรรมนี้มีการแข่งขันสูง ร้านออนไลน์บางส่วนเริ่มพยายามพลักดันการขนส่งสินค้าภายในวันเดียว เพื่อเป็นการสนับสนุนกลุ่มลูกค้า e-commerce และกลุ่มบริการขนส่งอื่นๆ ทางบริษัทจึงได้นำเสนอระบบ tracking system ที่สามารถให้ผู้ประกอบการตรวจสอบพาหนะส่งของในแบบ real time เพื่อปรับปรุงบริการตามความต้องการของลูกค้าได้ทันที”

“Logistics is the heart of business, especially in the age of e-commerce. The industry is very competitive with stores beginning to deliver items to customers door step in one day. Our tracking systems allow e-commerce stores, as well as transportation services to monitor their fleets in real time and immediately improve their service in order to respond to customer needs.”Mr. Narongrit Riemsri
Deputy Managing Director
ASHIMORI (THAILAND) COMPANY LIMITED

“งานไทล็อก-โลจิสติกส์ได้รวบรวมโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันจากหลากหลายแบรนด์ไว้ในที่เดียว จึงสะดวกที่จะเปรียบเทียบคุณภาพ ราคา และบริการของแต่ละแบรนด์ ซึ่งช่วยให้ตัดสินใจเลือกซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด”

“TILOG-LOGISTIX has gathered a variety of logistics solutions and brands together, so it is convenient to compare the quality, prices, and services between the brands to make the most effective purchasing decision.”


Mr. Kondanai Pattanapram
Operations Manager
SUN EXPO SERVICES CO., LTD.

“บริษัทเราถือเป็นบริษัทชั้นนำด้านการบริการโลจิสติกส์ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ในประเทศไทย ผมคิดว่า งาน TILOG-LOGISTIX ถือเป็นเวทีรวมพลคนโลจิสติกส์ที่ครบครันในประเทศไทยที่ผมได้พบเทคโนโลยีต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาต่อยอดธุรกิจของผมต่อไปครับ”

“We are a leading logistics service provider in Thailand, specializing in industrial logistics. As the one-stop logistics platform, TILOG-LOGISTIX is the extraordinary platform where I can source all the resource I need to improve the competitiveness of my company.”

Mr. Suphachot Sangsukiam
Vice President
SEAVIC FOOD INDUSTRIES CO., LTD.

“เราได้พบทุกโซลูชั่นที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นระบบจัดการคลังสินค้า เครื่องสแกนบาร์โค้ด และรถโฟล์คลิฟท์ งานนี้มีทุกอย่างที่เกี่ยวกับกับโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ช่วยด้านการจัดการซัพพลายเชนที่ดีครับ”

“We have found every solution we were looking for such as a warehouse management system, barcode scanner, and forklift. The event is truly an all-in-one place to source element for a perfect supply chain.”


Mr. Ittipol Sresamai
Section Manager (General Warehouse Department)
TTK LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

“งาน TILOG-LOGISTIX ทำให้เราได้เห็นโซลูชั่นทางโลจิสติกส์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบ AGV การขนส่งอัตโนมัติ ตลอดจน เทคโนโลยี RFID ต่างๆ ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้จะมีประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาระบบคลังสินค้าของเราในอนาคตอันใกล้นี้อีกด้วยครับ”

“TILOG-LOGISTIX allows me to see a variety of high-caliber logistics solutions be it AGV, logistics automation, or even RFID technologies. These latest innovation will give me a great benefits in improving my warehouse system in the near future."Mr. Vorathat Siriphand
Sr. Supply Chain Manager – Packaged Non-Food
EK-CHAI DISTRIBUTION SYSTEM CO.,LTD.

“ระบบโลจิสติกส์ที่ดีจะเป็นกุญแจสำคัญในการขยายธุรกิจให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ซึ่งเทคโนโลยีต่างๆ อาทิ แขนกล และหุ่นยนต์ด้านการจัดการคลังสินค้าจะมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยไปอีกระดับครับ”

“Effective Logistics is essential for businesses looking to thrive and succeed. Technologies such as robotics arm and automation for inventory management are important for raising the bar for Thailand’s logistics development.”


Drs. T.D.H. den Hertog
CEO
FELIZ ADVIES

“ระบบ Cold Chain จะมีบทบาทสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายด้านซัพพลายเชนและรักษาคุณภาพของสินค้าที่เน่าเสียง่าย จากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 4 ปัจจัยที่จะช่วยให้ประสบความสำเร็จคือความยืดหยุ่น การพร้อมที่จะปรับตัว การเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ และมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพ”

“Cold Chain system will play a huge part in reducing the cost of supply chain while maintaining the quality of perishable goods. According to the fast-changing behavior of consumers, there four factors to achieving success which are flexibility, adaptability, willingness to learn and focusing on quality.”Mr. Kittichai Kumsatit
Cross Border Manager
DSV AIR & SEA LTD.

“ผมสนใจในหัวข้อสัมมนา “GLOBAL VALUE CHAIN of PERISHABLE GOODS” เพราะว่ากำลังศึกษาเรื่องโลจิสติกส์ด้านสินค้าอาหารอยู่ และรู้สึกคุ้มที่เข้าฟังเพราะได้รับข้อมูลและคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงครับ”

“I’m interested in the topic of “GLOBAL VALUE CHAIN of PERISHABLE GOODS” because I’m learning about the food logistics. I’m very happy to attend this session and hear information and advice from the real experts.”


Mr. Kawin Lapsatid
Business Development
KANEFUKU (THAILAND) CO., LTD.

“ในฐานะที่ผมเป็นผู้นำเข้าสินค้าประเภทอาหารแช่แข็ง ผมจึงต้องอัพเดทเทรนด์ของโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอยู่ตลอด ซึ่งวิทยากรก็ได้บรรยายและให้ข้อมูลที่จำเป็นในการนำไปปรับใช้และต่อยอดธุรกิจของผมต่อไปครับ”

“As the importer of frozen foods, I attended this seminar for updating current logistics and supply chain trends. With the interesting topics, the speaker really delivered the useful information that can be applied for my business.”

การสัมมนาโดยตัวแทนจากองค์กรชั้นนำต่างๆ ในหัวข้อเกี่ยวกับโลจิสติกส์ได้รับความสนใจอย่างดีจากผู้เข่าร่วมงาน
The conferences given by speakers from top-notched organizations gained avid interest from participants.


ร่วมสนุกรับของรางวัลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผู้แสดงสินค้า 10 จาก 17 รายที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชั่น Quick Pass! Collect special souvenirs after scanning 10 exhibitors out of 17 through Quick Pass application!


Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.30-16.30 hrs. NILE 2 E-Commerce and Logistics Disruption กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
08.30-12.00 hrs. NILE 4 โครงการ Technology ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรจริงหรือ? เช่น Black box/Data Recorder Technology , ASRS และอื่นๆ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
09.00-16.30 hrs. BHIRAJ HALL 3 Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
09.00-12.00 hrs. AMBER 2 Simulation and Optimization in Logistics 4.0 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
13.00-16.00 hrs. AMBER 2 E-Commerce : โอกาสหรือภัยคุกคามต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
13.00-15.00 hrs. NILE 4 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ (Reverse Logistics for Effective Management of Hazardous Waste) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
15.00-18.00 hrs. NILE 4 Backhauling in Thailand : Practical Implementation Challenges and Benefits สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

For more information, please contact +66 26867222 E-mail: info@tilog-logistix.com or visit our website at www.tilog-logistix.com

Important Note: "TILOG-LOGISTIX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

หมายเหตุ: "TILOG-LOGISTIX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล


Forward this mail to your friend atReed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail
as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates,
special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.