This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here

งาน “ไทล็อก-โลจิสติกส์ 2018” ภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners” เปิดแล้วอย่างเป็นทางการ โดยนายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติมาเป็นประธานการเปิดงาน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานและสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านโลจิสติกส์ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค นี่คืองานรวมตัวครั้งสำคัญแห่งปีสำหรับนักธุรกิจที่ต้องการนวัตกรรม โซลูชั่น และพันธมิตรที่ตรงความต้องการ ขอเชิญค้นหาผู้ช่วยสู่ทางลัดในความร่วมมือทางโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์แบบได้ในงานนี้
 
“TILOG-LOGISTIX 2018”, with the theme “ASEAN Logistics Solutions – CLMVT Sourcing Partners” has officially opened by the Chairman of the Ceremony Mr. Sakon Varanyuwatana, Vice Minister for Commerce along with guests of honor from organizations and associations related to logistics in Thailand and Asia Pacific. The event is an important meeting place of the year for entrepreneurs looking to source innovations, solutions and the right business partners. Join us and take the steps you need to explore ideal logistics synergy.กิจกรรม Theme Day ในแต่ละวันจะมีไฮไลท์เฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งหัวข้อสัมมนา ประเด็นการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละคูหาของผู้ร่วมแสดง ตลอดจน Networking Function

Theme Day activities each day will feature highlights for specific industry including in-depth seminar topics, business negotiations and expert professionals at exhibiting booths, along with networking function.


โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ใน กระบวนการผลิต และระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงาน อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะ

An exclusive opportunity for users of logistics technology in production process, manufacturing factories and other related business firms.


กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในการค้นพบว่าที่พันธมิตร ด้าน
โลจิสติกส์ที่เหมาะสมในงาน

A special activity for entrepreneurs in import-export business to find the most suitable logistics alliance during the show.


ผู้ประกอบการด้านอี-คอมเมิร์ซจะได้ค้นพบผู้ให้บริการโซลูชั่น การขนส่งโลจิสติกส์ด่วน การขนส่งพัสดุ เอกสารและอื่นๆ

E-commerce entrepreneurs will able to explore the service providers available to offer solutions such as express logistics, parcel delivery, courier and more.
 

ขอแสดงความยินดีกับบริษัท ไทยสมเด็จ เซอร์วิส จำกัด ได้รับรางวัลสาขาการตัวแทนออกของยอดเยี่ยม และบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ได้รับรางวัลในสาขาผู้ให้บริการคลังสินค้ายอดเยี่ยม ในโครงการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award ประจำปี 2561 หรือ ELMA 2018

Congratulations to Thaisomdej Service Co., Ltd., - the winner of the Customs Brokerage Service category, and Krungdhep Document Co., Ltd., - the winner of Warehousing Service category from the Excellent Logistics Management Award (ELMA) 2018!

พบบริษัทสตาร์ตอัพที่มีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ E–Commerce และ
E-Logistics และสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับกับเพื่อนร่วมวงการจิสติกส์ทั้งในและต่างประเทศ

Meet startup companies with logistics innovations, E-Commerce and
E-Logistics solutions and network with logistics colleagues from within Thailand and abroad.


ผู้ชมงานเพลิดเพลินกับประสบการณ์ 3D เสมือนจริงของระบบการจัดเก็บอัตโนมัติในคลังสินค้าโดย Daifuku VR Lab และการสาธิตหุ่นยนต์คลังสินค้า Live Demo
โรโบติกส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จากยูเรกาออโตเมชั่นและ Geek+ Technology

Visitors enjoyed 3D Virtual Reality Advanced Distribution Centre from Daifuku VR Lab and Live Demo of Robotics and Logistics by Eureka Automation and Geek+ Technology.


สื่อมวลชนจากต่างประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน เกาหลี ลาว และเวียดนามแสดงความสนใจอย่างยิ่งระหว่างการสัมภาษณ์ นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และนายสุทธิศักดิ์ วิลานันท์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เกี่ยวกับงาน TILOG-LOGISTIX 2018
Foreign journalists from Cambodia, China, Korea, Laos and Vietnam showed high level of interest at the interview of Mrs. Chantira Jimreivat Vivatrat, Director-General, DITP and Mr. Suttisak Wilanan, Deputy Managing Director, Reed Tradex Co., Ltd. about TILOG-LOGISTIX 2018.


เผยเคล็ดลับยกระดับคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายและขนส่งสินค้าเกษตร สร้างโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์โลจิสติกส์จากธุรกิจต้นแบบ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

Raise the bar of your productivity, reduce cost and increase distribution efficiency of agricultural produce. Create opportunity to sell products online through the prototype logistics model and consult with the experts.Mr. Wiroj Banjurtrungkajorn
Director & Asst Managing Director
JENBUNJERED CO., LTD.

“เจนบรรเจิด คือผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบจัดเก็บยกย้ายที่มีความหลากหลายมากที่สุดของไทย สินค้าและบริการของบริษัทสามารถตอบสนองความต้องการใช้งานของลูกค้าทุกระดับ ในงานปีนี้บริษัทฯ ขอนำเสนอรถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ (AGV) ที่ทันสมัยเพื่อการจัดเก็บและยกย้ายประสิทธิภาพสูงและสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 ของภาครัฐ”

“Jenbunjerd Co., Ltd. is the leading maturing and distributor of materials handling equipment system with the most diverse range of products in Thailand. Our products and services can fulfill the requirements and meet expectations of customers at all levels. At the show, we would like to highlight our modern Automated Guided Vehicles (AGV) for high efficiency material handling and also aligning with the government’s Thailand 4.0 policy.”


Mr. Visarn Chansate
Managing Director
THAISOMDEJ SERVICES COMPANY LIMITED

“เบื้องหลังการขับเคลื่อนการค้าทั้งในและต่างประเทศคือโลจิสติกส์ ดังนั้น การร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน จึงเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้แกร่งยิ่งขึ้น พวกเราตัดสินใจร่วมงานปีนี้ เพื่อนำเสนอบริการโลจิสติกส์ที่ครบวงจรให้แก่ลูกค้าจากหลากหลายอุตสาหกรรม”

“Logistics forms the backbone of domestic and international trade. Hence, it is important that the public and private sectors cooperate to improve the country’s logistics infrastructure. We joined the show to serve customers from various industries through our comprehensive logistics services.”

Mr. Euijun Lee
CEO
SDS-ACUTECH CO., LTD.

“ทางบริษัทส่งมอบบริการด้านโลจิสติกส์ให้แก่ลูกค้าทั่วโลก สามารถปรับตามความต้องการของแต่ละอุตสาหกรรม พร้อมด้วยการจัการ SCM ผ่าน CELLO ระบบ IT โลจิสติกส์ของเรา พวกเรายินดีตอนรับทุกท่านให้มาเรียนรู้ศักยภาพของการขนส่งสินค้าด้วย ระบบ CELLO FIS พร้อมความปลอดภัยตลอดระยะการขนส่งสินค้า”

“We have been providing worldwide customers with optimized logistics service based on their industries and SCM cycle through our logistic IT platform, the CELLO. I would like to welcome visitors to learn about our transportation handling from the CELLO FIS, along with our security for cargo throughout the transporting route.”Ms. Nisarat Na-nakorn
Marketing Manager
WALL TECHNOLOGY CO., LTD.

“เนื่องจากศูนย์กระจายสินค้าในประเทศไทยได้ขยายธุรกิจมากขึ้น พวกเขาจำเป็นต้องใช้แผ่นฉนวนสำเร็จรูปที่สามารถกันไฟและปลอดภัยต่อการเก็บสินค้าชนิดอาหารสด ดังนั้น ทางบริษัทจึงตัดสินใจเข้าร่วมงาน TILOG-LOGISTIX 2018 เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ชมแผ่นฉนวนสำเร็จรูป FIWall ซึ่งผลิตจาก PIR แท้ๆ”

“With more and more distribution centers expanding their operations throughout Thailand, they will need better sandwich panels are fire proof and safe to fresh products. That is why we joined TILOG-LOGISTIX 2018 to let visitors experience our FIWALL Panels that are manufacture from genuine PIR.”Mr. Racha Phonwung
FM and HSSE Manager
GAC THORESEN LOGISTICS LTD.

“ทางบริษัทสนใจที่จะซื้อเครื่องจักรหรือโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ใหม่ๆ อาทิ อุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุเพื่อนำไปเสริมประสิทธิภาพด้านการจัดการในคลังเก็บสินค้าของบริษัท ตลอดจนสังเกตและศึกษาแนวโน้มด้านโลจิสติกส์ในอนาคตอีกด้วยครับ”

“We are interested in sourcing new logistics services and technologies such as material handling equipment for efficiency storage operation in warehouses while witnessing where the future logistics trend will be evolving to.”


Ms. Loh
CEO
SAVANPARK GLOBAL INDUSTRIES LAO CO., LTD.

“เรากำลังมองหาผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ เพื่อเป็นคู่ค้ากันในอนาคต งาน TILOG-LOGISTIX ถือเป็นงานด้านโลจิสติกส์สำหรับผู้ประกอบการในการค้นหาโซลูชั่นต่างๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจอย่างแท้จริง”

“We are looking for logistics service providers that could become our potential partners in the future. TILOG-LOGISTIX is the place for industrialists to discover all the logistics solutions to further upgrade their businesses.”

Mr. Khamphouy PHOLSENA
Vice President
SAVANNAKHET TRANSPORT ASSOCIATION

“ปริมาณการส่งออกสินค้าที่มากขึ้นจากประเทศลาวทำให้เราต้องพึ่งพาระบบการขนส่งที่ทันสมัยยิ่งขึ้น ผมรู้สึกยินดีที่วันนี้ได้มาชมความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการพบปะระหว่างผู้ให้บริการกับนักอุตสาหกรรม”

“The growing export in Laos makes it imperative to rely more on advanced transport system. I’m delighted to observe a variety of technologies in logistics and a dynamic between service providers and industrialists here.”


Mr. Rene Altmann
Global Partners Manager
SEABRA TRANS INTERNATIONAL CO., LTD.

“เทคโนโลยีระบบดิจิตอลได้เพิ่มบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมโลจิสจิกส์ ดังนั้นผมจึงตั้งใจมาดูนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่จะช่วยปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราไปสู่ระบบดิจิตอลให้มากขึ้น”

“As digital technologies are gaining more significance in logistics industry, I’m focusing on sourcing new innovations and technologies that will facilitate the digitization of our business.”Dr. Chanin Manopiniwes
Infrastructure Economist - East Asia and Pacific Region
WORLD BANK GROUP

“การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีได้เปลี่ยนขั้นตอนในแทบทุกส่วนของ
อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตาม เราควรมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะและวิธีการทำงานของแรงงานเพื่อเพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน และเพื่อที่จะตามการเปลี่ยนแปลงอันรวดเร็วของภาคอุตสาหกรรมนี้ให้ทันอย่างมีประสิทธิภาพ”

“Technological disruption has changed most of the work processes in the logistics industry. However, we should also focus on improving human skills and know-how to increase competitive advantages and catch up with the rapid changes of the sector effectively.”


Mr. Pravith Chotiprayanakul
CEO
GS1 THAILAND

“ปัจจุบันนี้ธุรกิจกำลังเปลี่ยนจากแรงงานคนสู่ระบบอัตโนมัติ ผู้ประกอบการควรเตรียมตัวให้พร้อมกับแนวโน้มนี้ตั้งแต่เนิ่นๆ ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเช่นบาร์โค้ดหรือการขนส่งอัตโนมัติ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้ดีขึ้น”

“We are on the verge of technological transformation from manual to automation system. To prepare for this change, entrepreneurs should incorporate digital technologies such as barcode or automated transportation to strengthen effectiveness of business operation.”Mr. Siripong Jungthawan
LEAN Master
DOING LESS GETTING MORE CO., LTD.

“ผมเข้าฟังสัมมนาแทบทุกปีเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวในวงการอุตสาหกรรม เนื่องจากผมเป็นผู้ให้คำปรึกษาด้านการจัดการผลิต งานสัมมนานี้จึงประโยชน์และมีส่วนช่วยในการสอนและการให้คำปรึกษาของผมต่อไปครับ”

“I’ve attended the conference almost every year to get updated on industrial movements. As I’m a production management consultant, joining the session is beneficial in adjusting my instructions and advice.”


Mr. Thamarat Eaimnaraybhorn
Head of Improvement
OSOTSPA CO., LTD.

“หัวข้อสัมมนาในวันนี้น่าสนใจมาก เนื้อหาก็ดีกว่าที่คิดไว้ ผมได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในวงการโลจิสติกส์และเห็นภาพของแนวโน้มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในระดับโลกได้ชัดเจนมากขึ้นครับ”

“The topic is very interesting, and the content of the conference really exceeds my expectations. I have learned a lot of new information today and see a clearer picture of the latest global logistics trends.”

ผู้เข้าสัมมนาล้วนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อมูลล่าสุดเพื่อการยกระดับปฏิบัติการทางธุรกิจและขัดเกลากลยุทธ์การตลาดให้เฉียบคม
Delegates were enthusiastic in learning about the latest insights to improve their operation efficiency and reshape their strategies.


อย่าลืมร่วมสนุกรับของรางวัลด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดผู้แสดงสินค้า 10 จาก 17 รายที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชั่น Quick Pass! Don’t forget to collect special souvenirs after scanning 10 exhibitors out of 17 through Quick Pass application!


Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.30-12.00 hrs. NILE 4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของระบบ Cold Chain สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
09.00-17.00 hrs. NILE 3 All New Customs กรมศุลกากร
09.00-16.30 hrs. BHIRAJ HALL 3 Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10.00-12.00 hrs. AMBER 3 โลจิสติกส์ชายแดนกับการแข่งขันในตลาด CLMV สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
13.00-16.00 hrs. NILE 4 "Current Situation of Agriculture Cold Chain: Problems and Need of Improvement" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
14.00-15.00 hrs. AMBER 3 AEO มาตรฐานสากล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.30-16.30 hrs. NILE 2 E-Commerce and Logistics Disruption กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
08.30-12.00 hrs. NILE 4 โครงการ Technology ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรจริงหรือ? เช่น Black box/Data Recorder Technology , ASRS และอื่นๆ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
09.00-16.30 hrs. BHIRAJ HALL 3 Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
09.00-12.00 hrs. AMBER 2 Simulation and Optimization in Logistics 4.0 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
13.00-16.00 hrs. AMBER 2 E-Commerce : โอกาสหรือภัยคุกคามต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
13.00-15.00 hrs. NILE 4 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ (Reverse Logistics for Effective Management of Hazardous Waste) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
15.00-18.00 hrs. NILE 4 Backhauling in Thailand : Practical Implementation Challenges and Benefits สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

For more information, please contact +66 26867222 E-mail: info@tilog-logistix.com or visit our website at www.tilog-logistix.com

Important Note: "TILOG-LOGISTIX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

หมายเหตุ: "TILOG-LOGISTIX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล


Forward this mail to your friend atReed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail
as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates,
special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.