This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here
ถึงเวลาที่จะขยายโอกาสทางธุรกิจโลจิสติกส์ของคุณสู่ตลาด CLMVT งาน “TILOG-LOGISTIX 2018” พร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางการพบปะเจรจาสำหรับนักธุรกิจในวงการโลจิสติกส์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงานภายใต้แนวคิด “ASEAN Logistics Solutions - CLMVT Sourcing Partners” เชิญพบส่วนแสดงพิเศษ และเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมธุรกิจและการสัมมนานานาชาติตลอดการจัดงานสามวัน นี่คืองานที่จะตอบทุกโจทย์ความต้องการและยกระดับศักยภาพความสำเร็จให้คุณ!

The time is ripe to broaden your business efficiency in logistics and reach out to the CLMVT market. “TILOG-LOGISTIX 2018” is now ready to be the meeting hub of logistics professionals through co-organization by the Department of International Trade Promotion, Ministry of Commerce, Thailand and Reed Tradex Company Limited under the theme “ASEAN Logistics Solutions - CLMVT Sourcing Partners.” Special features, business inducing activities and international conferences abound throughout the three show days. This event will answer all your requirements and raise your caliber for success!

โปรไฟล์เพื่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมห้องเย็น การขนส่ง และซัพพลายเชนแบบควบคุมอุณหภูมิ

The new profile will focus on cold storage, temperature control transportation and cold supply chain.
 
เวทีสำหรับผู้ให้บริการระบบการจัดการเพื่อการขนส่ง การจัดการสต็อกสินค้า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ซื้อและผู้ขายในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

A platform for e-logistics providers to present delivery systems and services to assist e-commerce vendors.
โอกาสของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เฉพาะทางด้านสินค้าเกษตร ที่จะนำเสนอบริการแก่เกษตรกรและผู้จัดจำหน่ายพืชผลทางเศรฐกิจต่างๆ เช่น ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และอื่นๆ

Providers of services related to agri-logistics will be able to present services to the farmers and the vendors of perishable goods such as fruits, vegetables, flower and more...


กิจกรรม Theme Day ในแต่ละวันจะมีไฮไลท์เฉพาะสำหรับแต่ละกลุ่มธุรกิจ ทั้งหัวข้อสัมมนา ประเด็นการเจรจาทางธุรกิจ รวมถึงมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละคูหาของผู้ร่วมแสดง ตลอดจน Networking Function

Theme Day activities each day will feature highlights for specific industry including in-depth seminar topics, business negotiations and expert professionals at exhibiting booths, along with networking function.


โอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ใช้เทคโนโลยีโลจิสติกส์ใน กระบวนการผลิต และระบบโลจิสติกส์ภายในโรงงาน อุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่างๆ โดยเฉพาะ

An exclusive opportunity for users of logistics technology in production process, manufacturing factories and other related business firms.


กิจกรรมพิเศษเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการด้านธุรกิจนำเข้าและส่งออก ในการค้นพบว่าที่พันธมิตร ด้าน
โลจิสติกส์ที่เหมาะสมในงาน

A special activity for entrepreneurs in import-export business to find the most suitable logistics alliance during the show.


ผู้ประกอบการด้านอี-คอมเมิร์ซจะได้ค้นพบผู้ให้บริการโซลูชั่น การขนส่งโลจิสติกส์ด่วน การขนส่งพัสดุ เอกสารและอื่นๆ

E-commerce entrepreneurs will able to explore the service providers available to offer solutions such as express logistics, parcel delivery, courier and more.
 
พิธีมอบรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2561 (Excellent Logistics Management Award 2018) หรือ ELMA 2018 พร้อมนิทรรศการเส้นทางสู่ความเป็นเลิศของผู้ชนะการประกวดและการสัมมนาสร้างแรงบันดาลใจ ในวันที่ 29 สิงหาคม

An award-presentation ceremony for the winner of Excellent Logistics Management Award or ELMA 2018 and a showcase detailing their success as well as inspirational conferences on 29 August.
สัมผัสประสบการณ์ 3D เสมือนจริงของระบบการจัดเก็บอัตโนมัติในคลังสินค้า ผ่านเทคโนโลยีล้ำสมัยจากญี่ปุ่นโดย Daifuku VR Lab และรับชมการสาธิตหุ่นยนต์คลังสินค้า Live Demo โรโบติกส์ แอนด์ โลจิสติกส์ จากยูเรกาออโตเมชั่นและ Geek+ Technology ซึ่งแสดงศักยภาพล้ำยุคของหุ่นยนต์ AI

Experience the fun of a 3D virtual reality in automated virtual warehouse with advanced technology from Japan by Daifuku VR Lab, and observe Live Demo of Robotics and Logistics by Eureka Automation and Geek+ Technology that showcases the intelligence of AI robots.


เผยเคล็ดลับยกระดับคุณภาพผลผลิต ลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการกระจายและขนส่งสินค้าเกษตร สร้างโอกาสขยายช่องทางการจัดจำหน่ายสู่ตลาดออนไลน์ โดยใช้ประโยชน์โลจิสติกส์จากธุรกิจต้นแบบ พร้อมรับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์โดยตรง

Raise the bar of your productivity, reduce cost and increase distribution efficiency of agricultural produce. Create opportunity to sell products online through the prototype logistics model and consult with the experts.

บรรยายพิเศษ โดย
ดร. ชนินทร์ มโนภินิเวส
นักเศรษฐศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก
กลุ่มธนาคารโลก

Special Presentation
Dr. Chanin Manopiniwes
Infrastructure Economist,
East Asia and Pacific
World Bank Group

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นใหม่ล่าสุด "Quick Pass" ผ่าน Google Play และ App Store เพื่อรับข้อมูลจากผู้แสดงสินค้าและผู้ชมงานรวดเร็วยิ่งขึ้น

Download the latest application “Quick Pass” from Google Play and App Store to get faster information about exhibitors and visitors.

รับสแกน QR Code ที่บูธผู้แสดงสินค้า 10 จาก 17 รายที่กำหนด แล้วแลกรับของรางวัลที่เคาน์เตอร์ในงาน

Scan QR codes at 10 out of 17 selected exhibitor booths and collect a souvenir at Redemption Counter.

Time Room Topic Seminar Organizer Language
10.00-12.00 hrs. NILE 4 "การขนส่งสินค้าผ่านแดน (Cross Border Transportation) เสริมสร้างศักยภาพโครงข่าย EEC จากนักปฏิบัติ" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
13.00-16.30 hrs. NILE 4 "Back to Basic - Logistics ไม่ใช่แค่การขนส่ง" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
13.00-16.00 hrs. AMBER 1 ประชาสัมพันธ์ในรายละเอียดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพสาขา
โลจิสติกส์
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
13.00-16.00 hrs. NILE 3 The Future of Trends in Logistics and Supply Chain Management เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand)
13.30-15.30 hrs. NILE 1 & 2 World Transport & Logistics Forum Thailand 2018 (WTLF)
“Updating Global Logistics Benchmark for Competitive Awareness” (อัพเดทมาตรฐานโลจิสติกส์สากล สู่การรับรู้เพิ่มพูนความสามารถในการแข่งขัน)
บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด
14.00-16.00 hrs. AMBER 3 ELMA รางวัลเกียรติยศ...เส้นทางสู่ความเป็นเลิศโลจิสติกส์ไทย สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.30-12.00 hrs. NILE 4 โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพของระบบ Cold Chain สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
09.00-17.00 hrs. NILE 3 All New Customs กรมศุลกากร
09.00-16.30 hrs. BHIRAJ HALL 3 Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10.00-12.00 hrs. AMBER 3 โลจิสติกส์ชายแดนกับการแข่งขันในตลาด CLMV สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
13.00-16.00 hrs. NILE 4 "Current Situation of Agriculture Cold Chain: Problems and Need of Improvement" สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
14.00-15.00 hrs. AMBER 3 AEO มาตรฐานสากล สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.30-16.30 hrs. NILE 2 E-Commerce and Logistics Disruption กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศร่วมกับ รี้ด เทรดเด็กซ์ และสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
08.30-12.00 hrs. NILE 4 โครงการ Technology ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและกำไรจริงหรือ? เช่น Black box/Data Recorder Technology , ASRS และอื่นๆ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
09.00-16.30 hrs. BHIRAJ HALL 3 Trade Logistics Symposium 2018
"The Future of Agriculture and Perishable Goods Value Chain"
สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
09.00-12.00 hrs. AMBER 2 Simulation and Optimization in Logistics 4.0 สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
13.00-16.00 hrs. AMBER 2 E-Commerce : โอกาสหรือภัยคุกคามต่อธุรกิจโลจิสติกส์ไทย สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย
13.00-15.00 hrs. NILE 4 ระบบโลจิสติกส์ย้อนกลับเพื่อการจัดการขยะอันตรายที่มีประสิทธิภาพ (Reverse Logistics for Effective Management of Hazardous Waste) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย
15.00-18.00 hrs. NILE 4 Backhauling in Thailand : Practical Implementation Challenges and Benefits สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย

For more information, please contact +66 26867222 E-mail: info@tilog-logistix.com or visit our website at www.tilog-logistix.com

Important Note: "TILOG-LOGISTIX” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

หมายเหตุ: "TILOG-LOGISTIX” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล


Forward this mail to your friend atReed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail
as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates,
special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.