This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here


วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงาน TILOG – LOGISTIX 2016 ที่ผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์และนักอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนับพันรายได้เดินทางมาร่วมงานแล้วจากหลายประเทศ เพื่อค้นพบที่สุดแห่งบริการ เทคโนโลยี โซลูชั่น ความรู้ และเครือข่ายทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้พัฒนาธุรกิจให้เติบโตในยุคอุตสาหกรรม 4.0 อย่างยั่งยืน

อย่าพลาด งานเปิดถึง 18.00 น. ที่ไบเทค ต้องการรายละเอียดของงานเพิ่มเติม โปรดคลิกไปที่
www.tilog-logistix.com


Today is the last day of TILOG – LOGISTIX 2016 where thousands of logistics service and solution providers as well as related industrialists from many countries have gathered to discover the best of logistics services, technologies, solutions, knowledge, and business networks. They can, now, use what they have gained from the show to enhance their businesses so that they will grow sustainably in the Industry 4.0 era.

Don’t let this chance slip away. The event is open until 18.00 hrs. at BITEC. For show details, please visit www.tilog-logistix.com.
เมื่อวานนี้ คณะรองอธิบดีจากกระทรวงพาณิชย์ เกษตร และคมนาคมของกลุ่มประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมาร์ และเวียดนาม เดินทางมาร่วมงาน TILOG – LOGISTIX และได้พบกับ Mr. Constantine Chikosi, Portfolio and Operations Manager จาก World Bank Group ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพด้าน
โลจิสติกส์ (LPI) ให้กับคณะดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมถึงผลสำรวจ LPI ของกลุ่มประเทศอาเซียนและปัจจัยสำคัญที่จะยกระดับ LPI ของแต่ละประเทศ

Mr. Constantine มีกำหนดบรรยายเรื่อง LPI อีกครั้งในสัมมนา “World Transport & Logistics Forum”
วันนี้เวลา 09.30 – 11.15 น. ในห้อง Grand Hall 202
Yesterday, a group of Deputy Directors-General from Ministry of Commerce, Agriculture, and Transport of Cambodia, Lao, Myanmar, and Vietnam visited TILOG – LOGISTIX and met with Mr. Constantine Chikosi, Portfolio and Operations Manager of the World Bank Group, who shared with the group information about Logistics Performance Index (LPI) including LPI results of ASEAN countries and key success factors that could help better the ranking of ASEAN.

Mr. Constantine will do a presentation on LPI at “World Transport & Logistics Forum,” today from 09.30 – 11.15 hrs. at Grand Hall 202.
เมื่อวานนี้ นักอุตสาหกรรมจำนวนมากร่วมเตรียมความพร้อมรุกยุคโลจิสติกส์ 4.0 ด้วยความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าจากเยอรมนี สิงคโปร์ และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสัมมนา “Trade Logistics Symposium” จัดโดย DITP

Yesterday, Trade Logistics Symposium, organized by the DITP, saw hundreds of industrialists who learned from logistics experts from Germany, Singapore, and Thammasat University and are now ready to harness the power of Logistics 4.0. Chat Conversation End

MR. PHAIRACH USACHANTRABOON
Operations Chief
KOLA REAL TRADING CO., LTD.

“ผมเชื่อว่างานนี้เป็นแหล่งรวมข้อมูล และเทคโนโลยีโลจิสติกส์ใหม่ๆ เราเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่ม และกำลังมองหาผู้ให้บริการขนส่งสินค้าไปยังศูนย์กระจายสินค้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเวลาในการส่ง”

“I believe this exhibition is a good source of logistics information and the next generation of technologies. We are a beverages trading and manufacturer searching for transport providers to help us dispatch products to distribution center to reduce costs and time.”


MR. COLIN WARD
Thailand Manager
NMT INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

“เราเชื่อว่างาน TILOG – LOGISTIX เป็นโอกาสดีที่เราจะได้หาเทคโนโลยีและคู่ค้ารายใหม่ เรามาร่วมงานนี้ทั้งสองครั้งและรู้สึกประทับใจทั้งสองครั้งครับ”

“We believe TILOG – LOGISTIX is a great opportunity to source for advanced technology and also for new contacts. We have been to both editions of the show, and it really impresses us.”

MR. SAU YU HONG, JEFFERY
Consultant
SILK ROAD STRATEGIES AND ALLIANCE LTD.

“เรามาที่นี่เพื่อที่จะศึกษาความสำคัญของโลจิสติกส์ในปัจจุบัน เทคโนโลยีนี้ทำให้เราสามารถเชื่อมโยงโลกเข้าด้วยกันได้ง่ายดายยิ่งขึ้น”

“We are here to learn the importance of current logistics. By using these technologies, we will be able to connect the world more easily.”MR. HA MANH CUONG
Director
INDOCHINA LOGISTICS SERVICE TRADING JOINT STOCK COMPANY

“เราเป็นบริษัทผู้รับส่งสินค้าชั้นนำในเวียดนาม ผมมางานนี้เพื่อมองหาคู่ค้าทางธุรกิจในแวดวงโลจิสติกส์ งานนี้ทำให้ผมได้มีโอกาสพบซัพพลายเออร์จากหลากหลายประเทศ รวมถึงได้รับข้อมูลที่น่าสนใจจากพวกเขาอีกด้วยครับ”

“We are a Class-A Freight Forwarding Company in Vietnam. I’m here to seek for partners in logistics field. This exhibition provides me with a good opportunity to meet with foreign suppliers and get more information from them.”


Mr. Lars Nagel
Head of Innovation and Technology Transfer
EFFIZIENZCLUSTER MANAGEMENT GMBH

“ผมร่วมสัมมนาครั้งนี้ เพื่อปรับทัศนคติเรื่องโลจิสติกส์ในใจผู้ประกอบการ ให้เข้าใจถึงประโยชน์ของการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ โลจิสติกส์ต้องมีประสิทธิภาพ และเทคโนโลยีดิจิตอลก็สามารถมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ยืดหยุ่นและฉลาด”

“I joined the Symposium to create a change of mind in logistics so business owners can understand the potential of adopting innovations. Logistics requires efficiency; digital technologies can play central role in developing logistics that is flexible and perceptive.”


Dr. Ruth Banomyong
Head, Department of International Business, Logistics and Transport
THAMMASAT UNIVERSITY

“จริงๆ แล้วงานนี้ถือเป็นงานสำคัญงานหนึ่งของคนในวงการโลจิสติกส์ในภูมิภาค เพราะมีการรวมตัวกันของผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วนมาร่วม แบ่งปันองค์ความรู้ ปัจจุบัน เราแข่งขันกันบนพื้นฐานของความรู้ ใครเข้าถึงความรู้ที่ทันสมัยที่สุด คนนั้นก็จะได้เปรียบ”

“This event is one of the most essential events for the region’s logistics community because it gathers professionals from all sectors to share knowledge. Nowadays, we use knowledge to compete; those who have access to the most up-to-date knowledge are always at an advantage.”Mr. Apiwat Sintopvorakul
Senior Supervisor Transportation
KONOIKE COOL LOGISTICS (THAILAND) CO., LTD.

“สัมมนานี้จัดขึ้นอย่างมืออาชีพ ด้วยวิทยากรชั้นนำมาถ่ายทอดความรู้ที่สามารถช่วยปรับปรุงบริการ โลจิสติกส์ของเราให้ทันความเปลี่ยนแปลง การบริหารความเปลี่ยนแปลงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ พวกเขาต้องมีความยืดหยุ่นเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ยั่งยืน”

“The Symposium is well organized with leading speakers conveying messages to help us improve our logistics services in accordance to changes. Managing those changes is very important for logistics service providers; they have to be very flexible to maintain sustainable relationships with customers.”


Ms. Saranya Soyluang
Logistics Manager
STARS MICROELECTRONICS (THAILAND) PUBLIC CO., LTD.

“การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้สำคัญ เนื่องจากดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
Logistics 4.0 ซึ่งผู้ประกอบการส่วนมากยังไม่เข้าใจในความสำคัญของการนำเทคโนโลยีไอทีมาเสริมประสิทธิภาพบริการด้านโลจิสติกส์ สัมมนานี้ทำให้พวกเขาได้เข้าใจถึงประโยชน์นั้นค่ะ”

“This Symposium is an important visit for me as I have learned so much about Logistics 4.0. Not many business owners understand the importance of adopting IT technology to enhance their logistics services. This Symposium helps them realize the benefits of the technology.”
SMART EYE 1

Brand : DTC Enterprise

Smart eye 1, a product that is designed for MDVR and Tracking on vehicles equipped use one Sim and with functions built in GPS and records to SD card, Dual attributed to the image preview 3G real time, either on PC, IOS, Android. Equipped with CCTV or weather proof dome camera with up to four categories of access to multiple user accounts on demand (Management Software)

D.T.C. ENTERPRISE CO., LTD. (C14)ABLE TMS

Brand : Thainology
Model: Able TMS version 2


Software สำหรับการบริหารจัดการการขนส่ง เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด สามารถจัดการวางแผนแบบอัตโนมัติ (Auto Plan) หรือ จัดการวางแผนเองตามความต้องการ (Manual Plan) โดยมี feature ในการใช้งานที่ครอบคลุมกิจการขนส่ง และออกแบบมาเพื่อแต่ละกิจการโดยเฉพาะ

THAINOLOGY AND SOLUTIONS CO., LTD. (G27)CUSTOMS CLEARANCE

Brand: Thaisomdej

• Duty drawback & Tax refunds

• Bulk cargo, Oversize cargo

• Dangerous cargo

• Cross border

• Transit & Transhipment

THAISOMDEJ SERVICE CO., LTD. (G20)PRECURED TREAD LINER

Brand: INDRA
  • Tyre Retread Manufacture Turn-Key Project
  • Rubber Compound and Custom-made Compounder
  • Tyre Retread Raw Material
  • All size, all type, all application Tyre Retreading Service
  • Tyre Mold & Precured Matrix

INDRA MACHINERY CO., LTD. (K12)AIR CURTAIN

Brand: J Support
Model: JH-807AH05


By air layers, it blocks air entering from outside so that it prevents exhaust gas, dust, and insects coming inside of the booth.

J SUPPORT CO., LTD. (E17)HAZARDOUS GOODS STORAGE – TEMPERATURE CONTROLLED STORAGE

ให้บริการด้าน Logistics Solutions อย่างครบวงจร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในหลากหลายธุรกิจอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมด้านเคมีภัณฑ์, ระบบอิเล็กทรอนิกส์, ธุรกิจด้านเครื่องมือแพทย์, สินค้าอุปโภคบริโภค, ธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้า, สินค้ากลุ่มแฟชั่น, อุปกรณ์สำหรับประกอบรถยนต์ และธุรกิจกลุ่มอาหาร เป็นต้น ธุรกิจพื้นที่ให้บริการอยู่บนใจกลางเขตยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และอยู่ใกล้ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางอากาศและทางทะเล

RHENUS LOGISTICS CO., LTD. (A05)Ms. Chisanucha Chotsuk
Senior Sales Executive
LEO GLOBAL LOGISTICS CO., LTD.

“เราเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรที่ชนะรางวัล ELMA ปีนี้ เรามาร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์การบริการล่าสุดอย่าง ‘Cross-Border to Myanmar’ และแบรนด์ของเราให้อยู่ในใจของลูกค้ายิ่งขึ้น”

“We are a leading one-stop logistics service provider who won the ELMA Award this year. We are here to promote latest services such as ‘Cross-Border to Myanmar’ and to raise our brand awareness in the customers’ minds.”


Mr. Chaiwat Prapuetkit
Asst. Sales Manager
DILOK AND SONS CO., LTD.


”เราร่วมงานเพื่อสร้างชื่อเสียงของแบรนด์และขยายฐานธุรกิจของบริษัทในตลาด ขอเชิญมาร่วมสัมผัสรถยกคุณภาพเยี่ยมจากแบรนด์ ‘HYSTER’ ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักหนักตั้งแต่ 8 – 52 ตันได้ด้วยตัวคุณเองที่บูธ J13”

“We are here because we want to build a brand reputation and expand bases in the market. Come experience high-quality forklifts under the ‘HYSTER’ brand with handling capacities from 8 to 52 tons at booth J13.”


Mr. Sittisak Wongsomnuk
CEO & Co-Founder
GIZTIX CO., LTD.“บริษัทเราให้บริการตลาดกลางสำหรับอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ส่งสินค้าและผู้ใช้บริการในอุตสาหกรรม ลูกค้าสามารถค้นหาราคา จองและจ่ายค่าบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของเรา”

“Our company offers logistics marketplace to facilitate both freight forwarder and customers in the industries. Customers can source prices, book, and pay shipping services online at our website.”


Ms. Pitchamon Akkarawongwarit
Domestic Sales Executive
WINNER INTER PLAS CO., LTD.

“งาน TILOG-LOGISTIX เป็นเวทีสร้างเครือข่ายทางธุรกิจอย่างแท้จริง ที่ซึ่งบริษัทสามารถพบกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง ถ้าคุณกำลังมองหาพาเลทพลาสติกที่แข็งแรงทนทาน สามารถเยี่ยมชมบูธเราได้ที่ B14 ค่ะ”

“TILOG-LOGISTIX is definitely an excellent networking place where we can have a face-to-face meeting with our target audience. If you are seeking durable plastics pallet, come see us at booth B14”
MR. THIRA SUWANNATRAIPHOP
Sales Manager
NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN (THAILAND) CO., LTD.

“งาน TILOG – LOGISTIX เป็นงานด้านโลจิสติกส์ที่ห้ามพลาด ซึ่งคนในแวดวงอุตสาหกรรมจะได้พบซัพพลายเออร์ที่ใช่ บริษัทเราจึงมางานนี้เพื่อมองหาคู่ค้าทางธุรกิจรายใหม่ที่ตรงตามความต้องการของเรา”

“TILOG – LOGISTIX is a can’t-miss logistics event that industrialists will meet the right suppliers. So, we are here to find a new partner that matches our requirements.”MR. CHRISTOPHE AMSTUTZ
General Manager
HERBAL D-TOX


“งานนี้น่าประทับใจ รวมไว้ซึ่งความครบครันของเทคโนโลยีด้าน
โลจิสติกส์ในที่เดียว ผมชอบดูเทคโนโลยีใหม่ๆ และชอบเห็นว่ามันจะช่วยยกระดับมาตรฐานของธุรกิจได้อย่างไรบ้าง”

“This show is impressive and has gathered a full range of logistics technology under one roof. I love to see up-to-date technologies and how they help increase standard in business.”MR. TUANCHAI MUNJIT
Vice President Manufacturing
ISUZU MOTORS CO., (THAILAND) LTD.

“งาน TILOG – LOGISTIX เป็นงานที่ครบวงจรที่สุดสำหรับวงการ
โลจิสติกส์ ทำให้ผมได้มีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับซัพพลายเออร์หลากหลายคน และทำให้ผมได้เจอ
ระบบโลจิสติกส์ที่เหมาะกับบริษัท รวมไปถึงไอเดียใหม่ๆ ในการลดต้นทุน”

“TILOG – LOGISTIX is the most comprehensive platform for logistics community allowing me to meet several suppliers. It helps me find the right logistics system and creative ideas that will help reduce costs.”MR. SALAHEDDIN K. ABDELSAMAD
General Manager
AL – JEDOOR EXPRESS TRADING CO., LTD.

“ผมมางาน TILOG – LOGISTIX เพื่อมาศึกษาหาข้อมูลและสินค้าน่าสนใจ เราเป็นบริษัทการค้าระหว่างประเทศ และกำลังมองหารถยกสินค้าและอุปกรณ์บรรจุสินค้าไปใช้แทนสิ่งที่เรามีอยู่”

“I visit TILOG – LOGISTIX to gather information and interesting products. We are a trading company, and forklifts for warehouse and packing products are what I am looking for to replace the existing ones.”เมื่อวานนี้ คณะผู้แทนการค้าจากต่างประเทศร่วมกิจกรรม “Factory Visit” ชมสองโรงงานที่ได้รับรางวัล ELMA ได้แก่โรงงานบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ ผู้ได้รับรางวัลปีนี้ และโรงงานบริษัท แปซิฟิคห้องเย็น จก. ผู้ชนะในปี 2558 โดยผู้บริหารบริษัท คุณเกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์ President & CEO บริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ และคุณจิตชัย นิมิตรปัญญา Deputy CEO บริษัทแปซิฟิคห้องเย็น ให้การต้อนรับ

Yesterday, groups of overseas business delegations joined “Factory Visit” activity and visited two ELMA-Award-winning factories: LEO Global Logistics Co., Ltd., this year’s winner, and Pacific Cold Storage Co., Ltd., last year’s winner. The companies executives: Mr. Kettivit Sittisoontornwong, President & CEO of LEO Global Logistics, and Mr. Jitchai Nimitpanya, Deputy CEO of Pacific Cold Storage, personally took them on the tour.


หลายหัวข้อน่าสนใจกำลังรอคุณรับความรู้ใหม่ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Several interesting topics are waiting for you. Please see the schedule below. For more details, please click here.
Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.00 - 17.00 hrs. MR210 การจัดการแบบบูรณาการ ด้วยเกมการจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (MonSoonSim) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
08.00 - 12.00 hrs. MR213 CUSTOMS BROKERS’ ROLES IN YOUR LOGISTICS EFFICACY
ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) กับการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย (CTAT)
08.00 - 12.00 hrs. MR220 - 221 การเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนด้วยแนวคิด ECR (Efficient Consumer Response) หรือการตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
08.30 - 12.00 hrs. MR211 Trade Facilitation Direction and Trade Software Automation สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
08.30 - 12.00 hrs. MR212 Trade Facilitation and Global Standard of UN/CEFACT สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
9.30 - 11.15 hrs. GH 202 World Transport & Logistics Forum
"Building up the Regions Competitiveness through the Integration of ASEAN Logistics Logistics Performance Index; World Bank Paper 2016 Report"
Reed Tradex Co.,Ltd.
13.00 - 17.00 hrs. MR221 โลจิสติกส์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
13.30 - 16.30 hrs. MR211 The Best Development Logistics Industry in Thailand สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
13.30 - 16.30 hrs. MR212 Opportunity for Thai SMEs on Trade & Investment in ASEAN สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

For more information, please contact +66 26867222 E-mail: info@tilog-logistix.com or visit our website at www.tilog-logistix.com

Important Note: “TILOG-LOGISTIX 2016” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition halls.

หมายเหตุ: “TILOG – LOGISTIX 2016” เปิดงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงเท่านั้น ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมงาน


Forward this mail to your friend atIf you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you. Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.  Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply write to remove@reedtradex.co.th with “Remove” on the subject line.