This ecard is best viewed with web-based mail services or Microsoft Outlook 2003. If you have trouble viewing this, please click here


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ และบริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด ขอต้อนรับทุกท่านสู่วันแรกของงานแสดงบริการ เทคโนโลยี และโซลูชั่นสำหรับกลุ่มประเทศอาเซียน+6 ในอีกสามวันข้างหน้า งานนี้จะติดอาวุธให้ธุรกิจคุณด้วยประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ที่สูงขึ้น องค์ความรู้ใหม่ และเครือข่ายทางธุรกิจใหม่ ที่จะลับคมขีดความสามารถให้คุณแข่งขันในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างมั่นใจ

Show Daily นี้จะนำไฮไล้ท์และส่วนแสดงที่พลาดไม่ได้มามอบให้คุณ หากต้องการรายละเอียดของงานเพิ่มเติม โปรดคลิกไปที่
www.tilog-logistix.com
The Department of International Trade Promotion (DITP), Ministry of Commerce, and Reed Tradex Co., Ltd., welcome you to the first day of the most comprehensive exhibition on logistics services, technologies, and solutions for ASEAN+6. The next three days will be arming all participants with new logistics efficacy, knowledge, and business networks that will upgrade your competitiveness and help you take the Industry 4.0 era in stride.

This Show Daily will deliver to you daily highlights and can’t-miss from the show floor. For details about the show, please visit www.tilog-logistix.com.

DITP จัดสัมมนาระดับนานาชาติ “Trade Logistics Symposium” ภายใต้แนวคิด “Logistics 4.0” ในงาน TILOG-LOGISTIX เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.0 และกระตุ้นให้ผู้ประกอบ
การด้านโลจิสติกส์และผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก

Symposium กำหนดจัดในวันพรุ่งนี้ (22 ก.ย.) 09.00 – 17.00 น. ที่ห้อง Grand Hall 202 - 203 โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์การค้าจากนานาประเทศ อาทิ นาย ลอช เนเกิล
(Mr. Lars Nagel) รองกรรมการผู้จัดการและหัวหน้าฝ่ายการถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี, EffizienzCluster Management, GmbH เยอรมนี หัวข้อ “100 Innovations for the Logistics of Tomorrow” / นาย พูนิช กุมาร์ (Mr. Puneesh Kumar) General Manager, Amazon Global Selling จากสิงคโปร์ หัวข้อ “How Technologies and Logistics Enhance Amazon’s Success” / ดร. รุธิร์ พนมยงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาบริหารการขนส่งระหว่างประเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวข้อ “Challenges and Next Steps for Thailand” สัมมนาไม่มีค่าใช้จ่าย ลงทะเบียนได้ที่หน้างาน (ขออภัยหากที่นั่งเต็ม)
The DITP will organize “Trade Logistics Symposium” under the theme of “Logistics 4.0” at TILO-LOGISTX. The symposium is aimed to create understanding on “Logistics 4.0” and encourage logistics providers as well as importers and exporter to develop to upgrade their businesses so that they become competitive on the global arena.

The symposium will be held tomorrow (22 September), 09.00 – 17.00 hrs., Grand Halls
202 – 203. On the panel of international speakers will include logistics experts, namely, Mr. Lars Nagel, Deputy Managing Director, EffizienzCluster Management, GmbH, Germany, on a topic, “100 Innovations for the Logistics of Tomorrow.” / Mr. Puneesh Kumar, General Manager, Amazon Global Selling, Singapore, on “How Technologies and Logistics Enhance Amazon’s Success.” / Assoc. Prof. Dr. Ruth Banomyong, Full-time Faculty Member; Department of International Business, Logistics and Transport; Thammasat Business School; Thammasat University, on “Challenges and Next Steps for Thailand.” No registration fee. You can register in front of the room (if seats are available).


Mrs. Malee Choklumlerd
Director-General
Department of International Trade Promotion
Ministry of Commerce
“เราจัดงานนี้เพื่อให้เป็นศูนย์รวมพลังด้านโลจิสติกส์จากกลุ่มประเทศอาเซียน+6 เป็นเวทีกลางที่คนในวงการจะได้มารวมตัวกันและได้พบกับบริการ โซลูชั่น และเทคโนโลยีใหม่ รวมทั้งแรงบันดาลใจ ความรู้ใหม่ อีกทั้งยังจะได้แลกเปลี่ยนความคิดและประสบการณ์ สร้างเครือข่ายและเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ร่วมแรงร่วมใจ พัฒนาภาคโลจิสติกส์และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เติบโตยิ่งๆ ขึ้นไป”

“We organize this show to build an event where all participants can come together as a logistics community to explore, discover, be inspired, learn, share, mingle, collaborate, and open up new opportunities for our logistics development and business expansion.”


Mr. Isara Burintramart
Managing Director
Reed Tradex Co., Ltd.
“ปีนี้ เราจัดงานนี้ด้วยความรู้สึกที่ตื่นเต้นกว่าปีที่ผ่านมา เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่ผู้แสดงสินค้าได้จัดเตรียมมานำเสนอนั้น จะเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ร่วมงาน สำหรับเราแล้ว งานนี้เป็นมากกว่างานแสดงสินค้า แต่เป็นผลลัพธ์แห่งความร่วมแรงร่วมใจที่เราหวังว่าผู้ร่วมงานทุกท่านจะได้มารับประโยชน์จากความร่วมมือนี้ไปให้ได้มากที่สุด”

“We are more excited about this year’s event than ever before because we believe that what the exhibitors have prepared will open up new possibilities for all participants. To us, this is not just an exhibition but a result of powerful collaboration from which we hope that all participants can make the most out of.”

WAREHOUSE MANAGEMENT SYSTEM

• Distribution

• In - Out Services

• Pick & Pack

EAGLES AIR & SEA (THAILAND) CO., LTD.TELESCOPIC BELT CONVEYOR

Brand : EZveor
Model: S16-203 AND S16-404


• Loading and Unloading for truck or container 20’ and 40’

• Easy Stacking

• Cost Saving

• Flexible and Safety

THAI RUNG UNITED ENGINEERING CO., LTD.CONTAINER FREIGHT STATION

Brand: Sintanachote
Model: Full container load / Less than container load / Consolidation

• Stuffing and unstuffing

• Hubbing and consolidation

• Special handling tools and equipment

SINTANACHOTE CO., LTD.SMART LOGISTICS ROBOT

Model : SMART LOGISTICS ROBOT

• Korea Smart Logistics Robot System Smart Logistics Robot using QR Code recognition System (patent technology)

• New methods of its transfer logistics robot system

• Quick recognition(QR Code) Camera module
• Automatic calibration function using Odometry of Stabilizer

MAROROBOT TECH CO., LTD.RADIO SHUTTLE

Brand: INFORM

• Radio shuttle racking

• Shuttle Mover

• AS/RS
• Software

NANJING INFORM RACKING MANUFACTURING CO., LTD.SLIDING SHOE SORTERC

Brand : MEGASORT
Model : SS7, SX


• Sorting capacity up to 10,000 cph

• Modular design for flexible configuration

• Aluminum extruded carrier slats with rubberized shoe
• Capable to sort at very narrow pitch (900mm) with SX Sorter

CHENG HUA (THAILAND) CO., LTD.

วันนี้เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Grand Hall 202 – 203 นักอุตสาหกรรมสินค้าเคลื่อนที่เร็ว (FMCG) จะรวมตัวกันเพื่อร่วมการประชุม ECR Asia Pacific Conference งานระดับภูมิภาคภายใต้แนวคิด “Winning through Collaboration” ในหัวข้อ “Digital e-Commerce: The Future Retail Resolution – Adapt, Innovate, Be Digital” โดยผู้แทนชั้นนำจากบริษัทที่มีชื่อเสียง เช่น เอคเซนเชอร์, อเมซอน, ธนาคารเกียรตินาคินToday, from 08.00 – 17.00 hrs. at Grand Halls 202 – 203, Fast Moving Consumer Goods (FMCG) industrialists will gather to attend ECR Asia Pacific Conference, a regional event under the theme of “Winning through Collaboration.” Today’s topic is “Digital e-Commerce: The Future Retail Resolution – Adapt, Innovate, Be Digital” by top representatives from renowned companies such as Accenture, Amazon, and Kiatnakin Bank.
วันนี้เวลา 13.00 – 17.00 น. ที่ห้องประชุม MR 210 ในสัมมนา “ELMA ที่สุดแห่งรางวัลเกียรติยศ สะท้อนความเป็นเลิศแห่งบริการโลจิสติกส์ไทย” พบผู้แทนคณะกรรมการพิจารณารางวัล ELMA 2016 จากสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยและผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ รวมทั้งผู้ได้รับรางวัล ELMA ปี 2016 ความเป็นเลิศและรางวัลได้มาอย่างไรนั้น ติดตามได้ในสัมมนา

และอย่าพลาดชมผลงานผู้ได้รับรางวัล ELMA ที่ส่วนแสดงพิเศษ ELMA Showcase หน้าฮอลล์ 103Today, from 13.00 – 17.00 hrs., at meeting room MR 210, at a seminar “ELMA: A Reflection of Excellent Logistics Management,” meet a representative from Thai National Shippers’ Council (TNSC) and a logistics expert who represent the panel of judges and this year’s ELMA winner. Come learn how to achieve the ELMA-level of excellence at the seminar.

And don’t miss ELMA winner’s works of logistics excellence at ELMA Showcase in front of Hall 103.


เชิญชมต้นแบบนวัตกรรมโซลูชั่นทาง
โลจิสติกส์ระดับภูมิภาค เช่น “E-Lock System”, “Smart Film Library” และ “Abattoir Pig RFID System” พร้อมรับคำปรึกษาฟรีจากผู้เชี่ยวชาญ “Logistics Guru” ที่ส่วนแสดงพิเศษ “Innovation Showcase” ในฮอลล์ 103

Come see new logistics marvels such as “E-Lock System,” “Smart Film Library,” and “Abattoir Pig RFID System” and get free consultation from expert “Logistics Guru” at “Innovation Showcase” in Hall 103

หลายหัวข้อน่าสนใจกำลังรอคุณรับความรู้ใหม่ไปพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่

Several interesting topics are waiting for you. Please see the schedule below. For more details, please click here.
Time Room Topic Seminar Organizer Language
8.00 - 17.00 hrs. Grand Hall 202 - 203 ECR Asia Pacific Conference & Exhibition
"Digital e-Commerce"
ECR (Efficient Consumer Response)
9.00 - 17.00 hrs. MR210 ELMA ที่สุดแห่งรางวัลเกียรติยศ สะท้อนความเป็นเลิศแห่งบริการโลจิสติกส์ไทย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
9.00 - 12.00 hrs. MR212 LOGISTICS INNOVATION สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
10.00 - 12.00 hrs. MR221 LOGISTICS MANAGEMENT SERVICES
เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และ การให้บริการด้านการจัดการโลจิสติกส์
สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (TIFFA)
13.00 - 17.00 hrs. MR220 Airport Logistics Park สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (TAFA)
13.30 - 16.30 hrs. MR211 Food Safety / Security / CR on Logistics Practices สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
13.30 - 16.30 hrs. MR 212 - 213 Maritime Supply Chain Excellence
การเลือกใช้บริการสายเดินเรือและแนวโน้มการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
13.30 - 16.00 hrs. MR221 1. Global Trend on Logistics and supply chain management
2. IOT INNOVATION IN LOGISTICS
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park)

Time Room Topic Seminar Organizer Language
8.30 - 12.00 hrs. MR 212 - 213 Rule & Regulation on Cross Border Trade1) “พิธีการศุลกากรขนส่งสินค้าข้ามแดน” Thai Federation on Logistics
9.00 - 17.00 hrs. GH 202 - 203 Trade Logistics Symposium 2016
"Logistics 4.0"
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
9.00 - 12.00 hrs. MR221 โลจิสติกส์ และซัพพลายเชนช่วยเพิ่มรายได้ และกำไรจริงหรือ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
9.00 - 12.00 hrs. MR210 Halal Logistics
"โครงการอบรมให้ความรู้ด้านระบบโลจิสติกส์ฮาลาลกับผู้ประกอบการโลจิสติกส์ (LSP) เพื่อการส่งออก"
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
10.00 - 12.00 hrs. MR211 Collaboration on Trade & Investment between Thailand - Hong Kong สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
13.00 - 17.00 hrs. MR221 Happy Soul…Happy Women for Better Life สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
13.00 - 17.00 hrs. MR220 ยุทธศาสตร์การยกระดับวิชาชีพโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
13.30 - 16.30 hrs. MR210 Container Weight Verification Rules and maritime measures that impact on Thai Export
"การปฏิบัติตามมาตรการรับรองน้ำหนักตู้สินค้าและผลกระทบต่อผู้ส่งออกไทย"
สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
13.30 - 16.30 hrs. MR212 Logistics and Supply Chain Innovation สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
Time Room Topic Seminar Organizer Language
08.00 - 17.00 hrs. MR210 การจัดการแบบบูรณาการ ด้วยเกมการจำลองสถานการณ์ธุรกิจ (MonSoonSim) สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
08.00 - 12.00 hrs. MR213 CUSTOMS BROKERS’ ROLES IN YOUR LOGISTICS EFFICACY
ตัวแทนออกของ (ชิปปิ้ง) กับการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการนำเข้า - ส่งออก
สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย (CTAT)
08.00 - 12.00 hrs. MR220 - 221 การเพิ่มศักยภาพด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชนด้วยแนวคิด ECR (Efficient Consumer Response) หรือการตอบสนองผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
08.30 - 12.00 hrs. MR211 Trade Facilitation Direction and Trade Software Automation สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
08.30 - 12.00 hrs. MR212 Trade Facilitation and Global Standard of UN/CEFACT สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
9.30 - 11.15 hrs. GH 202 World Transport & Logistics Forum
"Building up the Regions Competitiveness through the Integration of ASEAN Logistics Logistics Performance Index; World Bank Paper 2016 Report"
Reed Tradex Co.,Ltd.
13.00 - 17.00 hrs. MR221 โลจิสติกส์กับการขับเคลื่อนประเทศไทย สมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย (Thai Log)
13.30 - 16.30 hrs. MR211 The Best Development Logistics Industry in Thailand สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)
13.30 - 16.30 hrs. MR212 Opportunity for Thai SMEs on Trade & Investment in ASEAN สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (TNSC)

For more information, please contact +66 26867222 E-mail: info@tilog-logistix.com or visit our website at www.tilog-logistix.com

Important Note: “TILOG-LOGISTIX 2016” is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition halls.

หมายเหตุ: “TILOG – LOGISTIX 2016” เปิดงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาวหรือกระโปรงเท่านั้น ผู้สวมกางเกงขาสั้น รองเท้าแตะ และเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปี จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าชมงาน


Forward this mail to your friend atIf you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you. Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party.  Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply write to remove@reedtradex.co.th with “Remove” on the subject line.