eNewsletter#3
ด้วยนโยบายภาครัฐที่มีการปรับแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสร้างความยั่งยืนให้อุตสาหกรรมในแง่การบริหารต้นทุน เพิ่มคุณภาพการผลิต ส่งเสริมการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งรักษาทรัพยากรธรรมชาติและปรับปรุงพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม อุตสาหกรรมพลาสติกเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของไทยที่จะต้องตื่นตัวเพื่อรับมือและปรับเปลี่ยนความคิดและกระบวนการผลิตตามแนวคิดเศรษฐกิจยุคใหม่

สถาบันพลาสติก ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด  จัดงานสัมมนา พลาสติก ฟอรั่ม 2019 ภายใต้แนวคิด “พลิกวิกฤตอุตสาหกรรมพลาสติก ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์แนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อม 

*หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น
 
จัดร่วมกับแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป
แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2019 คืองานแสดงเครื่องจักร เทคโนโลยีและโซลูชั่นที่ครอบคลุมที่สุดในอาเซียนที่จะช่วยเสริมพลังอุตสาหกรรมสนับสนุนและการผลิต อาทิ เทคโนโลยีสำหรับระบบอัตโนมัติและงานประกอบ เทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ และโซลูชั่นด้านการเตรียมและเคลือบพื้นผิว พร้อมเสนอเนื้อหาเพื่ออัพเดทความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรม...

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของงานแมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป คลิกที่นี่
 
ข้อมูลงาน
งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ เป็นมหกรรมด้านเทคโนโลยีเพื่อการผลิตพลาสติกและปิโตรเคมีหนึ่งเดียวของไทย...
สำหรับผู้แสดงสินค้า
งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ เป็นงานเดียวที่พร้อมสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเจ้าของเทคโนโลยีในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย...
สำหรับผู้เข้าชมงาน
ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ บรรจุภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หรืออุตสาหกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง...
ดูข้อมูลเพิ่มเติม เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา www.interplasthailand.com
โทร 02-686-7299 แฟกซ์ 02-686-7288 อีเมล interplas@reedtradex.co.th
 
eNews Supporter