จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้สามารถเปิดดูได้ด้วยบริการเมล์บนเว็บ (web-based mail service) หรือ Microsoft Outlook 2003 หากไม่สามารถเปิดดูได้ กรุณา คลิกที่นี่
eNewsletter#4


ยุค Industry 4.0 มีการเน้นถึงความสำคัญของ Disruptive Innovation เป็นอย่างมาก โดยคำนี้หมายถึงนวัตกรรมที่จะเข้ามาพลิกโฉมอุตสาหกรรมผ่านกระบวนการทำงานและสินค้ารูปแบบใหม่ที่นำไปสู่ทิศทางใหม่ของอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น
กระบวนการทำงาน สินค้า หรือกลุ่มผู้บริโภค ที่จะสร้างประโยชน์มหาศาลไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมใด

ซึ่งการจัดตั้งศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคต (Industry Transformation Center - ITC) สะท้อนถึงการส่งเสริมพัฒนานวัตกรรมจากรัฐบาลอย่างจริงจังในการปฏิรูปอุตสาหกรรมพลาสติกไทยผ่านการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่จะเป็นปัจจัยหลักในการเปลี่ยนแปลง โดยมีการพัฒนาร่วมกับสถาบันพลาสติกแห่งประเทศไทย (Plastics Institute of Thailand) เพื่อการประยุกต์และพัฒนาความรู้และนวัตกรรมร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้ งานอินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2018 ได้เตรียมจัดสัมมนา พลาสติก ฟอรั่ม 2018 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมพลาสติก
สู่ไทยแลนด์ 4.0”
 ที่จะให้ข้อมูล ถ่ายทอดมุมมอง ประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ในด้านการมาถึงของคลื่นลูกใหม่แห่งนวัตกรรมและแบบแผนการพัฒนาสู่ยุค Industry 4.0

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญผู้ที่อยู่ในวงการพลาสติก และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้พบปะ สร้างเครือข่าย พร้อมรับฟังความรู้ด้านนวัตกรรมใหม่ที่ส่งเสริมการปฏิรูปการบริหารจัดการโรงงานและเพิ่มมูลค่าสินค้าพลาสติก นี่คืองานสัมมนาที่ออกแบบให้คุณได้ใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและเปลี่ยนผ่านสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างมั่นใจ

* หมายเหตุ: บรรยายเป็นภาษาไทยเท่านั้น

อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2018 คืองานที่เพียบพร้อมทุกโซลูชั่นในด้านอุตสาหกรรมพลาสติก ไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรและเทคโนโลยีทันสมัย เคมีภัณฑ์ วัตถุดิบ องค์ความรู้ และ
เครือข่ายทางธุรกิจระดับโลก เพื่อเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนารูปแบบการผลิตและเพิ่มคุณค่าของผลิตภัณฑ์คุณ งานนี้จะรวบรวมผู้แสดงสินค้ากว่า 350 แบรนด์ จาก 20 ประเทศ พร้อมดึงดูดนักอุตสาหกรรมกว่า 17,000 ราย และอย่าพลาดสัมมนาและกิจกรรมภายในงานอีกมากมายที่ออกแบบมาเพื่อให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ในโลกอุตสาหกรรม และให้คุณได้ขัดเกลากลยุทธ์ทางธุรกิจให้พร้อมปรับตัวเข้ากับเทรนด์อุตสาหกรรมใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

ข้อมูลเพิ่มเติมของงาน
อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2018 คลิกที่นี่
การเป็นส่วนหนึ่งของงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 มหกรรมเครื่องจักรและเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน หมายความว่า
ผู้ร่วมงาน อินเตอร์พลาส ไทยแลนด์ 2018 จะสามารถสัมผัสเทคโนโลยีหลากหลายจากงานอื่นๆ เช่น เทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและงานประกอบ เทคโนโลยีการขึ้นรูปแม่พิมพ์ เทคโนโลยีการผลิตอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการผลิตพลาสติกและบรรจุภัณฑ์ เทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ และโซลูชั่นด้านการเตรียมพื้นผิวและการเคลือบผิว จากเทคโนโลยีต้นตำรับ 2,400 แบรนด์จาก 46 ประเทศ งานนี้จะรวมนักอุตสาหกรรมทั่วอาเซียนกว่า 85,000 รายให้ได้มาพบปะกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนอุตสาหกรรม ในขณะที่ได้เปิดโลกทัศน์และแนวความคิดใหม่ๆ จากการสัมมนาและการสาธิตเครื่องจักรในงาน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมของงาน
แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 คลิกที่นี่


สอบถามข้อมูล โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 02 686 7222
แฟกซ์ 02 686 7266 อีเมล์ contactcenter@reedtradex.co.th
“InterPlas Thailand” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรงและรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล


Forward this mail to your friend at


Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party. 

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail
as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates,
special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.