จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้สามารถเปิดดูได้ด้วยบริการเมล์บนเว็บ (web-based mail service)
หรือ Microsoft Outlook 2003 หากไม่สามารถเปิดดูได้ กรุณา คลิกที่นี่

    eNewsletter#4อุตสาหกรรมแม่พิมพ์นับเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนหลักที่สาคัญของภาคการผลิตประเทศไทย การพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ให้ก้าวสู่ Smart Factory ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ของภาครัฐ รวมถึงการสร้างและพัฒนาทักษะของบุคคลากรให้ทันกับเทคโนโลยีขั้นสูงในยุค Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) และ Big Data เป็นแนวทางสาคัญในการปฏิรูปอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทยไปสู่ยุคประเทศไทย 4.0

สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย (TDIA) ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จากัด เล็งเห็นถือความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการและนักอุตสาหกรรมในการก้าวเข้าสู่ยุคประเทศไทย 4.0 อย่างแท้จริง จึงมีกาหนดจัดสัมมนา INTERMOLD FORUM 2018 ในหัวข้อ “ปรับโฉมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ รองรับระบบการผลิตแห่งอนาคต” การสัมมนาดังกล่าวถือเป็นเวทีสาหรับการเผยแพร่ข้อมูล องค์ความรู้ ผ่านการถ่ายทอดโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิในแวดวงอุตสาหกรรมแม่พิมพ์

มาร่วมกันพัฒนาวงการแม่พิมพ์ไทยในสัมมนา
ที่ชูประเด็นน่าสนใจจากกลุ่มวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ!


    กำหนดการ
13.30 – 16.00 น.    

เสวนาพิเศษ “ปรับโฉมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์
รองรับระบบการผลิตแห่งอนาคต”

คุณวิธาน
จริยประเสริฐสิน

ผู้อานวยการศูนย์แม่พิมพ์และเครื่องมือกล
สถาบันไทย-เยอรมันคุณจารึก แสงเพชร
ผู้อำนวยการฝ่าย 
Alliance and Overseas Business
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท
อินดัสตรี จำกัด

คุณภานุรุจ
มงคลบวรกิจ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ไทยโมลด์
แอนด์ดาย จำกัดดร. บรรเจิด
ดอนเนตรงาม

นักวิจัยและพัฒนา
ชำนาญการพิเศษ

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ
(องค์การมหาชน)
ดำเนินรายการโดย

คุณวิโรจน์ ศิริธนาศาสตร์
นายกสมาคม
สมาคมอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ไทย

หมายเหตุ: กำหนดการ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 / บรรยายภาษาไทยตลอดการสัมมนา
กาหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ศูนย์บริการข้อมูล
โทรศัพท์ 02 686 7222 หรือ อีเมล์: contactcenter@reedtradex.co.th


งาน อินเตอร์โมลด์ ไทยแลนด์ เป็นส่วนหนึ่งของงาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 มหกรรมเพื่ออุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมสนับสนุนชั้นนำระดับอาเซียน ซึ่งประกอบไปด้วย งานแสดงสินค้าระดับนานาชาติ 5 งานที่ออกแบบเพื่อเจาะกลุ่มอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อาทิ พลาสติก แม่พิมพ์ ชิ้นส่วนยานยนต์ การเตรียมพื้นผิว ระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีการประกอบ พร้อมรวบรวมนักอุตสาหกรรม ผู้ผลิต และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกว่า 85,000 รายภายในงานเดียว นี่ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับประชาสัมพันธ์แบรนด์ของท่านให้เป็นที่รู้จัก และติดหูในหมู่ผู้ซื้อที่มาจากหลากหลายอุตสาหกรรม

ตั้งแต่วันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2561 ณ. ไบเทค
งาน แมนูแฟกเจอริ่ง เอ็กซ์โป 2018 จะพาทุกท่าน
ร่วมเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษ
ซึ่งไม่เคยปรากฏที่ไหนมาก่อน

สำรองพื้นที่ที่คุณต้องการได้ก่อนใคร พร้อมเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ตลอดปี!ชมข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.intermoldthailand.com
โทร 02-686-7299 แฟกซ์ 02-686-7288
อีเมล intermold@reedtradex.co.th


“Intermold Thailand” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว
หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน
ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล

Forward this mail to your friend at

Reed Tradex respects your privacy and does not share your information with any third party. 

If you find this information useful, please add our domain (@reedtradex.co.th) to your Safe Senders List or mark our e-mail as safe to continue receiving useful market and industry information and updates. Thank you.

Unsubscribe: Should you feel that you have received this e-mail in error and/or wish not to receive any of our event’s future market updates, special promotions, or eNewsletters, simply reply to this email with “Remove” on the subject line.