งาน จีเอฟที 2019 จะรวมโซลูชั่นและบริการด้านการพิมพ์สกรีนที่ครบครันที่สุดอย่างเช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ลวดลายลงบนผ้าโดยตรง (Direct to Garment) พิมพ์สกรีนระบบดิจิตอล ระบบฮีตทรานเฟอร์ และระบบซับลิเมชั่นจากแบรนด์ชั้นนำ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ ด้วยปัจจุบันพฤติกรรมของผู้บริโภคนิยมในความต้องการส่วนตัวมากขึ้น ทำให้การพิมพ์สกรีนสมัยใหม่เป็นขั้นตอนการผลิตที่สำคัญต่อการพัฒนาความแตกต่าง เพิ่มความเป็นเอกลักษณ์และมูลค่าให้กับงานผ้า  เสื้อยืด  ฉลาก และผลิตภัณฑ์สิ่งทอต่างๆ

ดังนั้นในปี 2019 แนวโน้ม “Mass Customization” หรือ การผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการแบบส่วนตัวของลูกค้า จึงเป็นเทรนด์ที่ท้าทายให้ผู้ผลิตและนักอุตสาหกรรม หันมาลงทุนในเรื่องศักยภาพการพิมพ์สกรีนและวัสดุการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

(แหล่งข่าว: Fashionunited ธันวาคม พ.ศ. 2561)
 
แอปเปิ้ลทดลองพัฒนาผ้า Smart Fabric
ที่ผ่านมา สำนักข่าว BGR ประเทศสหรัฐอเมริกา รายงานว่า แอปเปิ้ลได้จดสิทธิบัตรใหม่เกี่ยวกับผ้า Smart Fabric คาดว่าจะนำมาต่อยอดธุรกิจ ซึ่งทางบริษัทได้ตั้งชื่อนวัตกรรมใหม่นี้ว่า “ornamental design for fabric” แต่ยังไม่เปิดเผยเรื่องรายละเอียดวัสดุและจุดประสงค์ของการพัฒนาผ้า เนื่องจาก Smart Fabric ยังอยู่ในขั้นตอนแบบจำลอง คาดการณ์ว่า แอปเปิ้ล อาจจะนำ Smart Fabric มาประยุกต์ใช้ในเครื่องมือและอุปกรณ์เสริม ในขณะเดียวกัน อาจจะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่า แอปเปิ้ล มีความสนใจนำสมาร์ทฟีเจอร์ของตัวเองมาพัฒนาธุรกิจผ้าในอนาคต
รวมพลังเสริมความแกร่ง 
งาน จีเอฟที จะถูกจัดพร้อมกับงาน การ์เม้นท์ เมนูแฟกเจอเรอร์ ซอร์ซิ่ง เอ็กซ์โป (จีเอ็มเอส) 2019 โดยสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย (TGMA) ซึ่งการจัดร่วมกันครั้งนี้ จะช่วยเสริมมูลค่าให้กับสินค้าด้วยเทรนด์วัสดุและอุปกรณ์ตกแต่งล่าสุด รวมไปถึงช่วยให้คุณได้พบผู้ซื้อระดับคุณภาพมากที่สุดจากหลายกลุ่มอุตสาหกรรม นำไปสู่การขยายเครือข่ายธุรกิจทั่วภูมิภาค

เข้าถึงผู้ซื้อเป้าหมาย เข้าใจอุตสาหกรรม ขยายตลาดใหม่สู่อาเซียน 
 
ข้อมูลงาน
เทรนด์และความต้องการที่ยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาคอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอต้องปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่เคยหยุดนิ่ง ด้วยการจัดซื้อเทคโนโลยีและเครื่องจักรล่าสุด...
สำหรับผู้แสดงสินค้า
ในฐานะงานครั้งสำคัญของวงการเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ งาน จีเอฟที 2019 จะเป็นเครื่องมือเปิดตัวนวัตกรรมใหม่เพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพตลอดระยะสี่วันของงาน นอกจากนี้ ผู้แสดงสินค้า...
สำหรับผู้ชมงาน
เตรียมปรับตัวธุรกิจ
ให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุดเช่น เครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พิมพ์สกรีน เครื่องเย็บผ้าดิจิตอล เครื่องถักผ้า เครื่องทอผ้า...
สัมมนา
เมื่อเทคโนโลยีและสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากระบบดิจิตอลมีบทบาทมากขึ้นในการตลาดและการผลิต งาน จีเอฟที 2019 จะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมาแบ่งปันความรู้ ข้อมูล...
งาน “จีเอฟที และ จีเอ็มเอส 2019” จะกลับมาอีกครั้งเพื่อเป็นเวทีให้แก่นักอุตสาหกรรมได้พบ 
ผู้แสดงสินค้า ผู้ซื้อ และกิจกรรมคุณภาพ สร้างโอกาสขยายธุรกิจ ระหว่างวันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร: 0 2686 7299 แฟกซ์: 0 2686 7288
อีเมล์: gft@reedtradex.co.th หรือ เยี่ยมชมเว็บไชต์ที่ www.gftexpo.com