eNewsletter#2
ในยุคแห่ง Digital Disruption ผู้ผลิตยานยนต์ต่างนำเสนอยานยนต์อัจฉริยะและยานยนต์ไฟฟ้าหลากรุ่นสู่ท้องตลาด ผู้ผลิตชิ้นส่วนและสายการประกอบยานยนต์ต้องปรับตัวให้ทันกับข้อกำหนดด้านมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น พวกเขาต้องการเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การวัดและทดสอบคุณภาพในระดับแม่นยำสูง ราบรื่นไม่ติดขัด นี่คือโอกาสของคุณในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือวัดและทดสอบให้ผู้ผลิตเหล่านี้ ที่ส่วนแสดงพิเศษ Metrology & Testing Zone ที่งาน “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” – งานแสดงเครื่องจักรและเทคโนโลยีสำหรับการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ที่ครบครันที่สุดในอาเซียนซึ่งจะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่กว่าเคยในปี 2020 นี้  

ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมงานคุณภาพกว่า 100,000 ราย “ออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง” จะส่งเสริมโอกาสในการพบปะว่าที่พันธมิตรทางการค้า เป็นเวทีนำเสนอเทคโนโลยีและบริการเฉพาะด้านสู่ตลาดที่ใช่ ประชาสัมพันธ์แบรนด์ในวงกว้าง แนะนำโซลูชั่นใหม่ล่าสุด และเพิ่มการทำธุรกิจกับคู่ค้าที่ตรงความต้องการ นอกจากนี้ ในงานปีนี้จะมีองค์กรด้านมาตรฐานควบคุมคุณภาพเข้าร่วมเพื่อให้คำปรึกษาและมอบใบรับรองคุณภาพการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่างานนี้จะครอบคลุมครบทุกมิติสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของผู้แสดงเทคโนโลยีใน Metrology & Testing Zone 
ที่งานออโตโมทีฟ แมนูแฟกเจอริ่ง 2020 และรับโอกาสประชาสัมพันธ์เต็มรูปแบบกับเรา!!
  • การเชิญกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเข้าชมงาน
  • สื่อสิ่งพิมพ์ส่งตรงไปยังกลุ่มเป้าหมายซึ่งผ่านการคัดกรองอย่างดีจากฐานข้อมูลลูกค้า
  • โฆษณาทางวิทยุและโทรทัศน์
  • โฆษณาผ่านสื่อและนิตยสาร
  • โฆษณาผ่านสื่อที่มีคุณภาพ รวมถึงการโฆษณา บรรณาธิการ และข่าวประชาสัมพันธ์ 
  • โรดโชว์ 
  • กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน
  • การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์
  • เว็บไซต์ของงาน
  • และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย