MATCH ME


คุณสามารถสร้างรายชื่อผู้แสดงสินค้าแนะนำโดยเลือกประเภทสินค้าที่คุณสนใจด้านล่างแล้วกดปุ่ม Submit ระบบจะจับคู่ประเภทสินค้าที่คุณสนใจเข้ากับผู้แสดงสินค้าของงาน ไทล็อก-โลจิสติกส์ 2019


กรุณาเลือกประเภทสินค้าที่คุณสนใจ ?


หมายเหตุ: รายชื่อผู้แสดงสินค้าแนะนำนี้ประกอบไปด้วยผู้แสดงสินค้าที่ตรงกับความต้องการของท่านตามที่ท่านระบุไว้ในขณะลงทะเบียนร่วมงานเท่านั้น โดยไม่มีผู้แสดงสินค้ารายใดได้รับสิทธิพิเศษในการได้รับการแนะนำทั้งสิ้น