Personal Information / Thông Tin Cá Nhân

Title  
Company Information / Thông Tin Công Ty

* Required field/Nội dung bắt buộc
Contact Information / Thông Tin Liên Lạc

* Required field/Nội dung bắt buộc
Job Level (Single Answer) | Chức vụ (chỉ chọn 1)

Job Function (Department) (Single Answer) | Phòng ban (chỉ chọn 1)

Nature of Business (Single Answer) | Loại hình kinh doanh (chỉ chọn 1)

Your current Industry (Single Answer) | Ngành nghề hiện tại (chỉ chọn 1)

Product of Interest (Multiple Answers) | Sản phẩm bạn quan tâm (có thể chọn nhiều câu trả lời)

  • * Enter as many as you want. / Không giới hạn số lượng câu trả lời.
Purpose of visit (Multiple Answer) | Mục đích tham quan (có thể chọn nhiều câu trả lời)

Purchasing Involvement (Single Answer) | Sức ảnh hưởng đến quyết định mua hàng (chỉ chọn 1)

Have you ever visited the last edition of NEPCON Vietnam? (Single Answer) | Năm ngoái Bạn đã bao giờ ghé triển lãm NEPCON Vietnam chưa? (chỉ chọn 1)

Admission Policy / Điều Kiện Tham Quan

Important Note!

“NEPCON Vietnam” is open to trade visitors only.  Please dress in business attire.  Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall.  The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.  

 

XIN LƯU Ý!

NEPCON Vietnam” triển lãm dành riêng cho khách thăm quan thương mại . Tất cả khách tham quan nên mặc lịch sự, nghiêm cấm mặc quần soóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào triển lãm. Ban tổ chức kiên quyết  từ chối mọi khách thăm quan không đáp ứng được những yêu cầu trên.

* Required field/Nội dung bắt buộc