Reed Tradex

Thank you for pre-registering to visit NEPCON Vietnam 2019.
A confirmation e-mail has been sent to your e-mail. If you do not see the mail, please check in your junk mail and set the domain name @reedtradex.co.th as safe.
Or you can ask our officer at tel. +66 2686 7222


ขอบคุณที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมงาน NEPCON Vietnam 2019
อีเมลยืนยันได้ถูกส่งไปยังอีเมลของท่านแล้ว หากท่านไม่ได้รับเมลดังกล่าว โปรดตรวจสอบใน Junk Mail และตั้งค่าโดนเมนเนม @reedtradex.co.th เป็นเมลปลอดภัย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2686 7222

1.7.0.24947
NEPCON Vietnam 2019

Visitor Pre-registration Form

* required fieldPlease fill the form in English Language Only.

Personal Information

* Title:

* Nationality:

Company Information

Contact Information

Country Code:

Country Code:

Country Code:

Questionnaire

 1. Job Level (Single Answer)

  Chức vụ (chỉ chọn 1)

  • Owner / Stakeholder

   Chủ doanh nghiệp/ Cổ đông

  • Senior Management (CEO,MD,DMD,Director,GM)

   Quản lý cấp cao (CEO,MD,DMD,Director,GM)

  • Middle Management (Manager / Assistant Manager/ Supervisor)

   Quản lý cấp trung (Trưởng phòng/ Trợ lý trưởng phòng/ Giám sát viên)

  • Operational Staff (staff/engineer/technician)

   Nhân viên điều hành (nhân viên / kỹ sư / nhân viên kỹ thuật)

  • Others (please specify)

   Khác (xin vui lòng ghi rõ) 2. Job Function (Department) (Single Answer)

  Phòng ban (chỉ chọn 1)

  • Engineer / Technician

   Kỹ sư /Kỹ thuật viên

  • Factory Manager

   Giám đốc nhà máy

  • Laboratories/Researcher

   Thí nghiệm/Nghiên cứu

  • Maintenance Department

   Bộ phận bảo trì

  • Marketing / Sales

   Marketing/ Sales

  • Purchasing Department

   Phòng thu mua

  • Processing/ Production

   Phòng sản xuất

  • Quality Control/Quality Assurance Department

   Quản lý chất lượng/Bảo đảm chất lượng

  • Technical/Engineering Management

   Kỹ thuật/ Quản lý kỹ thuật

  • Others (please specify)

   Khác (xin vui lòng ghi rõ) 3. Nature of Business (Single Answer)

  Loại hình kinh doanh (chỉ chọn 1)

  • Distributor / Agent

   Nhà phân phối / Đại lý

  • Exporter

   Xuất khẩu

  • Government

   Chính phủ

  • Importer

   Nhập khẩu

  • Manufacturer (State-owner)

   Sản xuất (Doanh nghiệp nhà nước)

  • Manufacturer (Local-owner)

   Sản xuất (Doanh nghiệp tư nhân)

  • Manufacturer (Foreign-owner)

   Sản xuất (Doanh nghiệp nước ngoài)

  • OEM / Subcontractor

   OEM / Thầu phụ

  • State Enterprise

   Doanh nghiệp Nhà nước

  • Others (please specify)

   Khác (xin vui lòng ghi rõ) 4. Your current Industry (Single Answer)

  Ngành nghề hiện tại (chỉ chọn 1)

  • Aerospace / Defense

   Hàng không vũ trụ / Quốc phòng

  • Airconditioning & Refrigeration Industry

   Công nghiệp Điều hoà không khí & Bảo quản lạnh

  • Automotive & Auto Parts

   Ô tô & Phụ kiện ô tô

  • Building & Construction

   Xây dựng & Thi công

  • Computer and Peripherals / Office Equipment

   Máy tính và thiết bị ngoại vi / Thiết bị văn phòng

  • Consumer Electronics

   Điện tử tiêu dùng

  • Consumer Product Industry

   Sản phẩm tiêu dùng

  • Distributors in electronics industry

   Nhà phân phối trong ngành công nghiệp điện tử

  • Electrical & Electronics

   Điện & Điện tử

  • Environmental Engineering

   Kỹ thuật môi trường

  • Industrial Engineering

   Kỹ thuật công nghiệp

  • Machinery

   Máy móc

  • Medical Devices

   Thiết bị y tế

  • Research & Development

   Nghiên cứu & phát triển

  • Semiconductor

   Chất bán dẫn

  • Test and Inspection & Quality Control

   Kiểm tra và Thanh tra, Quản lý chất lượng

  • Others (please specify)

   Khác (xin vui lòng ghi rõ) 5. Product of Interest (Multiple Answers)

  Sản phẩm bạn quan tâm (có thể chọn nhiều câu trả lời)

  • Electronic Components, Materials, Design & Tools

   Vật liệu, linh kiện điện tử và công cụ dụng cụ liên quan

  • Fine Process Technology

   Công đoạn xử lý tinh (Fine Process Technology)

  • IC & Sensor Packaging Technology

   Công nghệ đóng gói cảm biến và vi mạch (IC)

  • Inspection Equipment & Technology

   Công nghệ và thiết kị kiểm tra

  • LED & Laser Diode Technology

   Công nghệ Diode Laser và LED

  • PWB (Printed Wiring Boards)

   Bảng mạch in

  • SMT Equipment & Technology

   Công nghệ và thiết bị dán bề mặt (SMT)

  • Supporting Industry for Electronic Assembly

   Công nghiệp phụ trợ cho công đoạn lắp ráp điện tử

  • Others (please specify)

   Khác (xin vui lòng ghi rõ) 6. Purpose of visit (Multiple Answer)

  Mục đích tham quan (có thể chọn nhiều câu trả lời)

  • Attending onsite seminars and conferences

   Tham gia hội thảo và diễn đàn tại triển lãm

  • Evaluate show for future exhibit next year

   Đánh giá chương trình để đăng ký triển lãm năm sau

  • Extend my network

   Mở rộng mạng lưới kinh doanh

  • Look for alternative suppliers

   Tìm kiếm nhà cung cấp mới

  • Look for new contact

   Tìm kiếm đối tác mới

  • Look for new products/technologies/services/solutions

   Tìm kiếm sản phẩm / công nghệ / dịch vụ / giải pháp mới

  • Meet up specific people for conducting specific business objective

   Gặp gỡ đối tác để thực hiện mục tiêu kinh doanh cụ thể

  • See existing suppliers

   Gặp gỡ nhà cung cấp hiện tại

  • Others, please specify

   Khác (xin vui lòng ghi rõ) 7. Purchasing Involvement (Single Answer)

  Sức ảnh hưởng đến quyết định mua hàng (chỉ chọn 1)

  • Decision Maker

   Người ra quyết định

  • Recommender/Influencer

   Người đề xuất / Có sức ảnh hưởng

  • No Purchasing Involvement

   Không ảnh hưởng

 8. Have you ever visited the last edition of NEPCON Vietnam? (Single Answer)

  Năm ngoái Bạn đã bao giờ ghé triển lãm NEPCON Vietnam chưa? (chỉ chọn 1)

  • Yes

   Có

  • No

   Chưa

Admission Policy

Important Note!

“NEPCON Vietnam” is open to trade visitors only.  Please dress in business attire.  Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall.  The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.  

 

XIN LƯU Ý!

NEPCON Vietnam” triển lãm dành riêng cho khách thăm quan thương mại . Tất cả khách tham quan nên mặc lịch sự, nghiêm cấm mặc quần soóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào triển lãm. Ban tổ chức kiên quyết  từ chối mọi khách thăm quan không đáp ứng được những yêu cầu trên.

Reed Tradex
สมัครสมาชิก AirAsia BIG และรับฟรี 300 BIG Points
Apply for AirAsia BIG member and receive 300 BIG Points
โปรดตรวจสอบให้ตรงตามหนังสือเดินทาง
These are important to ensure info is captured as per Passport

Valid XHTML 1.0 Transitional