Reed Tradex

Thank you for pre-registering to visit NEPCON Thailand 2019.
A confirmation e-mail has been sent to your e-mail. If you do not see the mail, please check in your junk mail and set the domain name @reedtradex.co.th as safe.
Or you can ask our officer at tel. +66 2686 7222


ขอบคุณที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมงาน NEPCON Thailand 2019
อีเมลยืนยันได้ถูกส่งไปยังอีเมลของท่านแล้ว หากท่านไม่ได้รับเมลดังกล่าว โปรดตรวจสอบใน Junk Mail และตั้งค่าโดนเมนเนม @reedtradex.co.th เป็นเมลปลอดภัย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2686 7222

1.7.0.24947
NEPCON Thailand 2019

Visitor Pre-registration Form

* required fieldPlease fill the form in English Language Only.

Personal Information

* Title:

* Nationality:

Company Information

Contact Information

Country Code:

Country Code:

Country Code:

Questionnaire

 1. Job Level (Single Answer)

  ตำแหน่ง

  • Owner / Stakeholder

   เจ้าของกิจการ / ผู้ถือหุ้น

  • Senior Management (CEO,MD,DMD,Director,GM)

   ผู้บริหารระดับสูง

  • Middle Management (Manager / Assistant manager/ Supervisor)

   ผู้บริหารระดับกลาง

  • Operational Staff (staff/engineer/technician)

   พนักงานระดับปฎิบัติการ

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ)



 2. Job Function (Department) (Single Answer)

  แผนก

  • Engineer / Technician

   วิศวกร/ช่างเทคนิค

  • Marketing / Sales

   การตลาด/ฝ่ายขาย

  • MIS/EDP/IT

   งานระบบสารสนเทศ

  • Procurement/Purchasing Department

   ฝ่ายจัดซื้อ-จัดจ้าง

  • Production Department

   ฝ่ายผลิต

  • Quality Control/Quality Assurance Department

   ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า

  • Research and Development Department

   ค้นคว้าและวิจัย

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ)



 3. Nature of Business (Single Answer)

  ประเภทของหน่วยงาน

  • Manufacturer (Own Product Brand)

   ผู้ผลิต

  • OEM / Subcontractor

   ผู้รับเหมาช่วง

  • Distributor/Agent/Importer and Trader

   ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่าย

  • Government / State Enterprise

   รัฐบาล / รัฐวิสาหกิจ

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ)



 4. Your current Industry (Single Answer)

  อุตสาหกรรมปัจจุบันในธุรกิจของท่าน

  • Aerospace

   อากาศยาน

  • Automotive & Auto Parts

   อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

  • Chemical Industry

   อุตสาหกรรมเคมี

  • Electrical & Electronics

   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • Food & Beverage Processing

   อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  • Machine Building

   ผู้ผลิตเครื่องจักร

  • Metallurgical

   อุตสาหกรรมโลหการ

  • Mold & Die Industry

   อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

  • Packaging

   บรรจุภัณฑ์

  • Plastic & Rubber Industry

   อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ)



 5. Product of Interest (Multiple Answers)

  ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

  • Clean / ESD Protection Products

   ผลิตภัณฑ์ห้องคลีนรูม/ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์

  • IC Packaging Manufacturing & Technology

   เทคโนโลยีและการผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับไอซี

  • Inspection Equipment

   อุปกรณ์ตรวจสอบ

  • Machine Vision

   แมชชีนวิชั่น

  • PCBs/PWBs, Component, Material, Design & Tools

   แผ่นPCBs/PWBs ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิก วัสดุ การออกแบบและเครื่องมือ

  • SMT Dispensers

   เครื่องหยอดกาว

  • SMT Mounter

   เครื่องวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกบนพื้นผิวแผงวงจร

  • SMT Soldering Machine / Materials

   วัสดุ/เครื่องบัดกรี

  • Supporting Industry for Electronic Assembly

   อุตสาหกรรมสนับสนุนสำหรับการประกอบอิเล็กทรอนิก

  • Others, please specify…………………………

   อื่นๆ (โปรดระบุ)



 6. Purchasing Involvement (Single Answer)

  อำนาจในการสั่งซื้อ

  • Decision Maker

   มีอำนาจตัดสินใจ

  • Recommender/Influencer

   เป็นผู้แนะนำ

  • No Purchasing Involvement

   ไม่มีอำนาจตัดสินใจ

 7. Purpose of visit (Multiple Answer)

  วัตถุประสงค์การเข้าชมงาน

  • Attending onsite seminars and conferences

   เข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้า

  • Evaluate show for future exhibit next year

   ประเมินการจัดงานเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในปีต่อไป

  • Extend my network

   ขยายเครือข่ายธุรกิจ

  • Look for alternative suppliers

   มองหาผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย

  • Look for new contact

   หาคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่

  • Look for new products/technologies/services/solutions

   มองหาสินค้า เทคโนโลยีและบริการใหม่

  • Meet up specific people for conducting specific business objective

   พบคนที่ตั้งใจมาพบ เพื่อสร้างธุรกิจตามวัตถุประสงค์

  • See existing suppliers

   พบผู้จำหน่ายที่ติดต่อกันอยู่แล้ว

  • Others, please specify

   อื่นๆ (โปรดระบุ)



Admission Policy

Important Note!

“NEPCON Thailand” is open to trade visitors only.  Please dress in business attire.  Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall.  The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.  

 

หมายเหตุ

“เนปคอน ไทยแลนด์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

Reed Tradex
สมัครสมาชิก AirAsia BIG และรับฟรี 300 BIG Points
Apply for AirAsia BIG member and receive 300 BIG Points
โปรดตรวจสอบให้ตรงตามหนังสือเดินทาง
These are important to ensure info is captured as per Passport

Valid XHTML 1.0 Transitional