Reed Tradex

Thank you for pre-registering to visit METALEX 2018.
A confirmation e-mail has been sent to your e-mail. If you do not see the mail, please check in your junk mail and set the domain name @reedtradex.co.th as safe.
Or you can ask our officer at tel. +66 2686 7222


ขอบคุณที่ท่านได้ลงทะเบียนร่วมงาน METALEX 2018
อีเมลยืนยันได้ถูกส่งไปยังอีเมลของท่านแล้ว หากท่านไม่ได้รับเมลดังกล่าว โปรดตรวจสอบใน Junk Mail และตั้งค่าโดนเมนเนม @reedtradex.co.th เป็นเมลปลอดภัย
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2686 7222

1.7.0.24947
METALEX 2018

Visitor Pre-registration Form

* required fieldPlease fill the form in English Language Only.

Personal Information

* Title:

* Nationality:

Company Information

Contact Information

Country Code:

Country Code:

Country Code:

Questionnaire

 1. Job Level

  ตำแหน่ง

  • Owner / Stakeholder

   เจ้าของกิจการ / ผู้ถือหุ้น

  • Senior Management (CEO,MD,DMD,GM)

   ผู้บริหารระดับสูง

  • Middle Management (Manager / Assistant manager/ Supervisor)

   ผู้บริหารระดับกลาง

  • Operational Staff (staff/engineer/technician)

   พนักงานระดับปฎิบัติการ

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 2. Job Function (Department)

  แผนก

  • Engineer / Technician

   วิศวกร/ช่างเทคนิค

  • Factory

   โรงงาน

  • General Management

   ฝ่ายการจัดการทั่วไป

  • Marketing / Sales

   การตลาด/ฝ่ายขาย

  • MIS/EDP/IT

   งานระบบสารสนเทศ

  • Processing/ Production

   การผลิตและกระบวนการผลิต

  • Quality Control/Quality Assurance Department

   ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้า

  • Research and Development Department

   ค้นคว้าและวิจัย

  • Sourcing Purchase

   จัดซื้อ

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 3. Nature of Business

  ประเภทของหน่วยงาน

  • Distributor/Agent/Importer and Trader

   ผู้นำเข้า/ตัวแทนจำหน่าย

  • Government

   รัฐบาล

  • Manufacturer (Own Product Brand)

   ผู้ผลิต

  • OEM / Subcontractor

   ผู้รับเหมาช่วง

  • State Enterprise

   รัฐวิสาหกิจ

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 4. Your current Industry

  อุตสาหกรรมปัจจุบันในธุรกิจของท่าน

  • Aerospace / Defense

   อากาศยาน / การป้องกันประเทศ

  • Agricultural Machinery

   เครื่องจักรกลการเกษตร

  • Airconditioning & Refrigeration Industry

   อุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและระบบทำความเย็น

  • Architecture and Design

   สถาปนิก / ออกแบบ

  • Automotive & Auto Parts

   อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์

  • Building & Construction

   อาคารและการก่อสร้าง

  • Electrical & Electronics

   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  • Equipment & Instrument

   อุปกรณ์และเครื่องวัด

  • Food & Beverage Processing

   อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

  • Furniture Manufacturing

   อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์

  • IT & Telecommunication

   (อุตสาหกรรม)ไอทีและโทรคมนาคม

  • Jewelry Industry

   อัญมณี

  • Job Shop

   ผู้ให้บริการงานโลหะ

  • Material Handling Equipment/Logistics

   อุปกรณ์สำหรับการลำเลียงวัสดุและโลจิสติกส์

  • Metal Nanotechnologies

   นาโนเทคโนโลยีงานโลหะ

  • Mold & Die Industry

   อุตสาหกรรมแม่พิมพ์

  • Oil & Gas

   ก๊าซและน้ำมัน

  • Packaging

   บรรจุภัณฑ์

  • Plastic & Rubber Industry

   อุตสาหกรรมพลาสติกและยาง

  • Shipbuilding

   การต่อเรือ

  • Watch & Clocks

   นาฬิกา

  • Interior

   มัณฑนากร

  • Machnie Building

   ผู้ผลิตเครื่องจักร

  • Rail System

   ระบบราง

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 5. Product of Interest (We will provide a list of recommended exhibitors/products based on your interest.)

  ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ (เราจะสร้างรายชื่อผู้แสดงสินค้า/สินค้าแนะนำให้คุณจากข้อมูลนี้)

  • Assembly and Handling

   การประกอบและการขนถ่าย

  • Controller & Computer System

   ระบบคอนโทรเลอร์และคอมพิวเตอร์

  • Fastener

   ตัวจับยึด

  • Fluid Power

   ฟลูอิด พาวเวอร์

  • Grinding Wheel & Abrasive

   ล้อหินขัดและสารขัด

  • Machines Tools Accessory

   อุปกรณ์สำหรับเครื่องมือกลที่ใช้ในงานโลหะ

  • Metal Machine Tool

   เครื่องมือกลที่ใช้ในงานโลหะ

  • Molds & Dies

   แม่พิมพ์

  • Power Transmission

   ระบบส่งกำลัง

  • Precision Measuring and Testing

   การวัดและการทดสอบที่มีความแม่นยำ

  • Semi-Products and Raw Materials

   สินค้ากึ่งสำเร็จและวัตถุดิบ

  • Sensor Technology

   เซ็นเซอร์เทคโนโลยี

  • Sheet Metal Forming Machine

   เครื่องขึ้นรูปโลหะแผ่น

  • System Integrator (SI)

   ระบบรวม

  • Tools & Tooling

   เครื่องมือช่าง (ทูล และ ทูลลิ่ง)

  • Tube

    ท่อ

  • Welding

   งานเชื่อม

  • Wire

   ลวด

  • Others, please specify…………………………

   อื่นๆ (โปรดระบุ) 6. Purpose of visit

  วัตถุประสงค์การเข้าชมงาน

  • Look for new alternative suppliers

   มองหาผู้จัดจำหน่ายที่หลากหลาย

  • See existing suppliers

   พบผู้จำหน่ายที่ติดต่อกันอยู่แล้ว

  • Look for new products/technologies/services/ solutions

   มองหาสินค้า เทคโนโลยีและบริการใหม่

  • Extend my network

   ขยายเครือข่ายธุรกิจ

  • Evaluate show for future exhibit next year

   ประเมินการจัดงานเพื่อเข้าร่วมจัดแสดงในปีต่อไป

  • Meet up specific people for conducting specific business objective

   พบคนที่ตั้งใจมาพบ เพื่อสร้างธุรกิจตามวัตถุประสงค์

  • Look for new contact

   หาคู่ค้า/พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่

  • Attending onsite seminars and conferences

   เข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นภายในงานแสดงสินค้า

  • Others (please specify)

   อื่นๆ (โปรดระบุ)Admission Policy

Important Note!

“METALEX” is opened to trade visitors only.  Please dress in business attire.  Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall.  The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.  

 

หมายเหตุ

“เมทัลเล็กซ์” เป็นงานสำหรับการเจรจาธุรกิจ ผู้เข้าชมงานต้องแต่งกายสุภาพ สวมกางเกงขายาว หรือกระโปรง และรองเท้าหุ้มส้นเท่านั้น ไม่อนุญาตเยาวชนอายุต่ำกว่า 15 ปีให้เข้าชมงาน ผู้จัดงานสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าชมงานได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลให้ทราบ

Reed Tradex
สมัครสมาชิก AirAsia BIG และรับฟรี 300 BIG Points
Apply for AirAsia BIG member and receive 300 BIG Points
โปรดตรวจสอบให้ตรงตามหนังสือเดินทาง
These are important to ensure info is captured as per Passport

Valid XHTML 1.0 Transitional