Reed Tradex

Thank you for your registration.

Please check your e-mail for confirmation code.

If you cannot find our e-mail in your inbox, please check your spam box.
Thank you. See you at the exhibition.

1.7.0.20802
NEPCON Vietnam 2017

Group Pre-registration Form

* required fieldPlease fill the form in English Language Only.

Visit Information

Personal Information

* Title:

Company Information

Contact Information

Country Code:

Country Code:

Country Code:

Coordinator

Title:

Country Code:

Country Code:

Country Code:

Group Members We require a minimum of 4 persons to visit exhibition.

# Name Job Title Country Telephone E-mail

* Title:

Questionnaire

 1. Job Position

  Chức vụ

  • Management (CEO,MD,GM)

   Quản lý Công ty (CEO,MD,GM)

  • Engineer / Technician / staff

   Kỹ sư/ Kỹ thuật viên/ Nhân viên

  • Factory Manager

   Giám đốc Nhà máy

  • Department Manager / Assistant Manager

   Quản lý/ Trợ lý quản lý

  • Supervisor

   Giám sát

  • Others, please specify ……………………….

   Khác, vui lòng ghi rõ

 2. Department

  Bộ phận

  • Lab / Research Department

   Phòng thí nghiệm/ nghiên cứu

  • Maintenance Department

   Phòng bảo trì

  • Marketing / Sales Department

   Phòng Marketing/Kinh doanh

  • Purchasing Department

   Phòng Thu Mua

  • Production Department

   Phòng Sản xuất

  • Quality Control/Quality Assurance Department

   Phòng quản lý Chất lượng/Bảo đảm Chất lượng

  • Others, please specify ……………………….

   Khác, vui lòng ghi rõ

 3. Nature of Business

  Loại hình kinh doanh

  • Distributor / Agent

   Nhà phân phối / Đại lý

  • Exporter

   Xuất khẩu

  • Government

   Chính phủ

  • Importer

   Nhập khẩu

  • Manufacturer

   Sản xuất

  • OEM / Subcontractor

   OEM / Thầu phụ

  • State Enterprise

   Doanh nghiệp Nhà nước

  • Others, please specify ……………………….

   Khác, vui lòng ghi rõ

 4. Your current Industry

  Loại hình công nghiệp

  • Aerospace / Defense

   Hàng không / Quốc phòng

  • Airconditioning & Refrigeration Industry

   Công nghiệp Điều hoà không khí & Bảo quản lạnh

  • Automotive & Auto Parts

   Ôtô & Phụ tùng ôtô

  • Building & Construction

   Xây dựng & Thi công

  • Chemical

   Hóa học

  • Consumer Electronic

   Điện tử tiêu dùng

  • Consumer Product Industrial

   Công nghiệp tiêu dùng sản phẩm

  • Electrical & Electronics

   Điện & Điện tử

  • Industrial Engineering

   Kỹ thuật Công nghiệp

  • Machinery

   Máy móc

  • Metal & Fabrication

   Kim loại & Chế tạo

  • Mold & Die Industry

   Khuôn đúc & Khuôn rập

  • Oil & Gas / Petrochemical

   Dầu & Khí đốt / Hoá dầu

  • Packaging

   Bao bì

  • Plastic Industry

   Công nghiệp Nhựa

  • Pulp & Paper

   Giấy & Bột giấy

  • Research & Development

   Nghiên cứu và phát triển

  • Rubber

   Cao su

  • Sawmill

   Nhà máy cưa

  • Shipbuilding

   Đóng tàu

  • Test and Inspection & Quality Control

   Kiểm tra và Thanh tra, Quản lý chất lượng

  • Others, please specify ……………………….

   Khác, vui lòng ghi rõ

 5. Product of Interest

  Sản phầm bạn quan tâm

  • Auto Insertion Machine (AI)

   Máy dập tự động

  • Auto Optical Inspection Machine (AOI)

   Máy kiểm tra quang học tự động

  • Dispensing Machine (Dispensers)

   Máy phun

  • Electronics Manufacturing Services

   Dịch vụ Sản xuất thiết bị điện tử

  • In Circuit Tester (ICT)

   Bộ thử thông mạch

  • Loader, Un-loader & Conveyor

   Máy cấp bản mạch / máy đón bản mạch / băng tải / giá đỡ bản mạch

  • Printed Circuit Board (PCB)

   Bảng mạch in

  • Screen Printing Machine (Printer)

   Máy in lưới

  • Solder paste

   Hàn mạch

  • Surface Mount (Mounter, Pick & Place, and Chip Mounter)

   Dán bề mặt (máy dán, Gắp & Đặt, dán chíp)

  • Surface Mount Machine Reflow Oven

   Máy dán bề mặt

  • Surface Mount Technology and Equipment

   Thiết bị và công nghệ dán bề mặt

  • Test and Measurement Equipment and Services

   Dịch vụ và thiết bị kiểm tra, đo lường

  • Wave Solder Machine

   Máy hàn sóng

  • Others, please specify…………………………

   Khác, vui lòng ghi rõ

 6. Size of business

  Quy mô doanh nghiệp

  • 1-50 persons

   1-50 người

  • 51-100 persons

   51-100 người

  • 101-200 persons

   101-200 người

  • 201 persons up

   Trên 201 người

 7. Purpose of visit

  Mục đích tham quan

  • Place order on the day

   Đặt hàng

  • Look for new/alternative suppliers

   Tìm kiếm nhà cung cấp mới/ khác

  • See existing suppliers

   Gặp gỡ nhà cung cấp hiện tại

  • Look for new products/technologies/services

   Tìm kiếm sản phẩm/ công nghệ/ dịch vụ mới

  • Obtain technical/ market information

   Thu thập thông tin kỹ thuật/thị trường

  • Extend my network

   Mở rộng mạng lưới

  • Evaluate show for future exhibit next year

   Đánh giá chương trình để tham dự lần sau

  • Look for new agent

   Tìm kiếm nhà phân phối

  • Others, please specify…………………………

   Khác, vui lòng ghi rõ

 8. How do you know about the show

  Bằng cách nào bạn biết đến Triển lãm này

  • Direct call from organizer

   Cuộc gọi trực tiếp từ Ban tổ chức Triển lãm

  • Direct mail invitation from show organizer

   Thư mời trực tiếp từ Ban tổ chức Triển lãm

  • E-marketing invitation from show organizer

   Thư mời điện tử từ Ban tổ chức Triển lãm

  • Exhibitor invitation

   Thư mời của Đơn vị trưng bày

  • Facebook, Twitter

   Facebook, Twitter

  • Friends/Colleagues recommendation

   Giới thiệu của Bạn bè/ Đồng nghiệp

  • Government

   Chinh phủ

  • Magazines

   Tạp chí

  • Newspaper

   Báo

  • Radio Spot

   Radio

  • Show website

   Website

  • Trade Associations

   Hiệp hội Thương mại

  • TV Spot

   Quảng cáo trên truyền hình

  • Others, please specify…………………………

   Khác, vui lòng ghi rõ

 9. Purchasing Involvement

  Ảnh hưởng đến quyết định mua hàng

  • Authority

   Quyết định

  • Recommender/Influencer

   Đề xuất/ Có ảnh hưởng

  • No Purchasing Involvement

   Không ảnh hưởng

 10. Purchasing Period

  Thời điểm mua hàng

  • Q1 (Jan-Mar)

   Quý I (Tháng 1 –Tháng 3)

  • Q2 (Apr-Jun)

   Quý II (Tháng 4 – Tháng 6)

  • Q3 (Jul-Sept)

   Quý III (Tháng 7 – Tháng 9)

  • Q4 (Oct-Dec)

   Quý IV (Tháng 10 - Tháng 12)

  • No involvement / Don't know

   Chưa xác định

 11. Purchasing Budget

  Ngân sách mua hàng

  • Less than 300,000 USD

   Dưới 300,000 USD

  • 300,001-1,500,000 USD

   300,001 - 1,500,000 USD

  • 1,500,000 - 3,000,000 USD

   1,500,001 - 3,000,000 USD

  • Over 3,000,000 USD

   Trên 3,000,000 USD

  • No involvement / Don't know

   Chưa xác định

 12. Did you visit NEPCON Vietnam last year?

  Năm ngoái Bạn đã bao giờ ghé thăm triển lãm NEPCON Vietnam chưa?

  • Yes

   Có

  • No

   Chưa

  • My First Time

   Lần đầu tiên

Admission Policy

"NEPCON Vietnam 2017" is open to trade visitors only. Please dress in business attire. Those wearing shorts and/or sandals and minors under the age of 15 will not be permitted into the exhibition hall. The organizer reserves the right to refuse admission to anyone without cause or explanation.

"NEPCON Vietnam 2017" là triển lãm dành riêng cho khách thăm quan thương mại . Tất cả khách tham quan nên mặc lịch sự, nghiêm cấm mặc quần soóc, đi dép lê và trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không được phép vào triển lãm. Ban tổ chức kiên quyết từ chối mọi khách thăm quan không đáp ứng được những yêu cầu trên.


Valid XHTML 1.0 Transitional